• -

„TYDZIEŃ ZDROWIA”

Category : Bez kategorii

ZAPRASZAMY KLASY 0 – III DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „TYDZIEŃ ZDROWIA”W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE W DNIACH 24.03 – 28.03.2014 roku.

I. Cele projektu :

  • realizacja podstawy programowej
  • promocja idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych

II. Rozmiar projektu :

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 124 w Krakowie .Planowany czas działania: 24.03 – 28.03.2014 roku w klasach O – III przy współpracy ze świetlicą szkolną i bibliotekarzem.

III. Sposoby realizacji celów :

– konkursy tematyczne: plastyczny i wiedzy ,

– zabawy ruchowe w sali gimnastycznej,

– kącik „Ruch to zdrowie ”w każdej klasie,

– projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu,

– zdrowy poczęstunek dla uczniów przygotowany przez Rodziców z danej klasy ,

– tworzenie „Mapy Zdrowia ” przez uczniów z danej klasy – samodzielna praca uczniów.

IV. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań :

1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia – tworzenie „Mapy Zdrowia ” – praca samodzielna uczniów w każdej klasie . Proponowany termin : 24.03.2014 r .( poniedziałek). Odpowiedzialni : wychowawcy klas.

2.Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej – tor przeszkód na wesoło . Termin : 25.03.2014 r. ( wtorek ) .Odpowiedzialni : pp. M. Biernat i K. Kerep i wychowawcy klas.

3.Projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu. Termin : 26.03.2014 r. (środa) Odpowiedzialni: p. A. Drozdowska i wychowawcy klas, miejsce projekcji : pracownia komputerowa, świetlica szkolna i sala nr 9.

4.Konkurs wiedzy pt:”Wiem co jem , bo dbam o zdrowie ” dla klas I – III na poziomie każdej klasy. Termin : 27.03.2014 r.(czwartek ).

Odpowiedzialni : J. Puto i wychowawcy klas.

5. Konkurs plastyczny pt :” Dorośli i dzieci o zdrowie dbają i aktywnie czas spędzają” dla dzieci z kl. O – III. Termin : 27.03 2014 r. ( czwartek ).

Odpowiedzialni : M. Zadwórna i wychowawcy klas.

6.Zdrowy poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Dzieci z danej klasy, wspólne częstowanie się . Termin : 28.03.2014 r. ( piątek ) .

Odpowiedzialni : wychowawcy klas .

7.Zorganizowanie kącika w każdej klasie ”Ruch to zdrowie”-wyeksponowanie

książek i czasopism poświęconych uprawianiu sportu. Termin : 17.03- 21.03 2014 r.

Odpowiedzialni : wychowawcy klas i bibliotekarz szkolny.

8.Zakończenie projektu : ogłoszenie wyników konkursów : rozdanie dyplomów i nagród. Termin : kwiecień / maj 2014 r.

Odpowiedzialni : pp. E. Miłaszewska, B. Pacura , R. Tylek

Koordynator projektu : Jadwiga Puto


Archiwa