• 0

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Category : Z życia szkoły

Od 1 grudnia 2009 roku do 20 czerwca 2010 roku w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizowany jest w klasie I „a” przez wychowawcę klasy Katarzynę Ptak projekt- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten zakończy się pokazem efektów pracy uczniów w dniu 16.06.2010r. W ramach projektu dzieci biorą udział w 50 zajęciach . Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca opracował diagnozę początkową ucznia – według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera , która znalazła odzwierciedlenie w „Kwestionariuszu wywiadu z rodzicami” oraz na podstawie własnych obserwacji. Następnie uczniowie pracowali w tzw. ośrodkach zainteresowań – rozwijając swoje zainteresowania, talenty, ale również rozwijając inteligencje słabiej rozwinięte.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z bardzo bogatych i różnorodnych pomocy, które otrzymała szkoła po wylosowaniu jej do wzięcia udziału w wyżej wymienionym projekcie.


Archiwa