• 0

Święto Edukacji Narodowej – ślubowanie 2010

14 października odbyła się wielka uroczystość, ważna dla całej społeczności szkolnej. Szczególnie jednak dla klas pierwszych, Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 124, które złożyły w tym dniu ślubowanie.
Tym razem opuściliśmy szkolne mury, bowiem impreza musiała mieć wyjątkową oprawę. Zgromadziliśmy się w dworze Czeczów, w magicznej sali widowiskowej z ogromnymi żyrandolami i prawdziwą scena. Na widowni, w wygodnych fotelach zasiedli rodzice, nauczyciele, starsi uczniowie, ksiądz katecheta i panie dyrektorki szkoły.
Wszystkim udzielił się podniosły nastrój, gdy do sali wprowadzono sztandar szkoły. Dzieci z przejęciem odśpiewały hymn narodowy i złożyły ślubowanie. Potem grzecznie czekały na część artystyczną. Młodzi artyści z kl. Ia i Ib z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
Panie były zadowolone z ich występu, bo nikt się nie pomylił. Dzieci mówiły głośno i wyraźnie, każdy starał się wypaść jak najlepiej.
I wreszcie nadeszła najbardziej oczekiwana chwila. Pani dyrektor wniosła na scenę ogromny klucz i tym kluczem do wiedzy pasowała dzieci z klas pierwszych na pełnoprawnych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 124. Widać było na twarzyczkach skupienie i przejęcie. Dzieci rozumiały, że podjęły wielkie zobowiązanie i trud bycia dobrym uczniem, który będzie się pilnie uczył i dbał o dobre imię szkoły. Dla upamiętnienia otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Uświetnieniem uroczystości był słodki poczęstunek.
To był wspaniały dzień dla wszystkich i godne uczczenie święta Edukacji Narodowej.

Klasy pierwsze przygotowały do ślubowania: p. Marta Biernat i p. Katarzyna Kerep.

Opracowała:
Katarzyna Kerep


Archiwa