Obiady 2017_2018

Ceny obiadów:

Duży obiad  – 8,00zł

Mały obiad – 7,20zł

Zamówienia należy składać do końca miesiąca poprzedzającego ten, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów.

Wpłaty na obiady należy dokonywać z góry za cały miesiąc obiadowy, do końca miesiąca poprzedzającego ten, którego dotyczy wpłata, przelewem na rachunek bankowy „RÓŻOWY SŁOŃ- CATERING DLA DZIECI”

29 1090 2053 0000 0001 3296 1375

W opisie przelewu prosimy umieścić następujące informacje:

– NUMER, NAZWA LUB ADRES SZKOŁY

– NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA

– KLASA

– MIESIĄC, KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA  (EWENTUALNE ODLICZENIA)

W załączeniu regulamin stołówki, karta zapisu dziecka i formularz miesięczny zamówienia w formacie pdf.

REGULAMIN

REGULAMIN

pdf

KARTA ZAPISU DZIECKA

FORMULARZ

FORMULARZ

Radek Wróblewski