Rekrutacja 2017/2018

Uchwała RMK w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

pdf

Uchwała RMK_kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych.

pdf

Zarządzenie_terminarz_Elemento_2017_zalacznik-1.

pdf

Zarządzenie_terminarz_Formico_2017_zalacznik-1.

pdf

Zapis elektroniczny do oddziału zerowego 2017-2018.

pdf

Zapis elektroniczny do klasy pierwszej  2017-2018.

pdf

Zarządzenie kl. 1 2017.

pdf

Zarządzenie_zasady rekrutacji, kryteriów przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego „O”.

pdf