ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki:

 1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
 2. Deklaracja na szczepienia
 3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
 4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
 5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
 6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
 7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Informacja dla Rodziców, dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej na rok  2021/2022

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

 1. Godziny pracy świetlicy : 6.30-17.00 ( budynek przy ulicy Sucharskiego ).
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest prawidłowe wypełnienie karty zapisu do świetlicy szkolnej, znajdującej się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły oraz dołączonych do niej zaświadczeń o zatrudnieniu z pracy. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej będzie dostarczenie na piśmie zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców.
 3. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
 4. najmłodsze obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
 5. dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w klasach I-III w naszej szkole,
 6. pracujących rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci.
 7. Wypełnione karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu z pracy należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 1.09.2021r. do godziny 13.00 . W wyjątkowych sytuacjach zaświadczenia można dostarczyć wychowawcom świetlicy do 7.09.2021r.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

Prosimy  o   podjęcie   przemyślanej decyzji czy przebywanie dziecka w świetlicy jest niezbędne, a co za tym idzie dokonanie zapisu jedynie w przypadku takiej konieczności.

Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona 1.09.2021 r. po godzinie 17.00.w budynku przy ulicy Sucharskiego.

KARTA ZAPISU

KARTA ZAPISU

Dyrekcja Szkoły

                                                                                         wraz z Wychowawcami świetlicy


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – 01.09.2021 ROKU DLA KLAS

1 – 3

Klasa 1a, 1b, 1c g.10.00 – sala gimnastyczna w budynku przy ul. Weigla 2

Klasa 1d, 1e g.11.00 – sala gimnastyczna w budynku przy ul. Weigla 2

Klasa 2a g.9.00 sala 8 w budynku przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 2b g.9.00 sala 5 w budynku przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 2c g.9.00 sala 7 w budynku przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3a g.10.00 sala 6 w budynku przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3b g.10.00sala 9 w budynku przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3c g.9.00 sala nad biblioteką w budynku przy ul. Weigla 2

Klasa 3d g.10.00 sala nad biblioteką w budynku przy ul. Weigla 2

 

Wszyscy uczniowie klas młodszych przynoszą w tym dniu plecak na podręczniki.

Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz założenie maseczki.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą z rodzicami/opiekunami według zasady 1 uczeń/ 1 rodzic lub opiekun.

Pozostali uczniowie wchodzą do budynku z wychowawcą.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – 1.09.2021 DLA KLAS

4-8

Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 przynoszą plecaki na podręczniki.
Zwracamy się z prośbą aby każdy uczeń posiadał maseczkę.
Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie.
W tym dniu obowiązuje strój galowy.

8.00 – 8.45

8a – sala 6 – wchodzi wejściem głównym
8b – sala 3 – wchodzi wejściem głównym
8c – sala 10 – wchodzi wejściem bocznym
7a – sala 2 – wchodzi wejściem bocznym

8.10 – 8.55

7b – sala 8 – wchodzi wejściem bocznym
6a – sala 5 – wchodzi wejściem głównym
6b – sala 4 – wchodzi wejściem bocznym
5a – sala 1 – wchodzi wejściem bocznym

8.20 – 9.05

5b – sala 7 – wchodzi wejściem głównym
5c – sala 9 – wchodzi wejściem bocznym
4c- sala 11 – wchodzi wejściem głównym

9.15– 10.15

4a – sala 6 – wchodzi wejściem głównym
4b – sala 8 – wchodzi wejściem głównym
4d – sala 10 – wchodzi wejściem bocznym

DyrekcjaDZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE


LECZENIE STOMATOLOGICZNE


INFORMACJA O ZAPISACH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szanowni Państwo!

Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli ,,Karty zapisu do świetlicy’’ – zostały wstępnie przyjęte do świetlicy szkolnej.

Przypominamy, że ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy w ciągu 7 dni.

Dzieci, które będą wracały do domu autobusem szkolnym, muszą dostarczyć taką informację od Rodziców na piśmie – do świetlicy szkolnej. Informacja musi być podpisana przez Rodzica lub opiekuna prawnego.

                                                                  Wychowawcy świetlicy


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020-2021

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – INFORMACJA

Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty:

Organizacja opieki w placówce – zasady przebywania na terenie szkoły dzieci.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 14.05.2020r.

Uwaga!

Komunikat dla szkół podstawowych.

Z uwagi na stan epidemii, w tym roku szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kraków oraz szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy, które przystąpiły do systemu rekrutacji Omikron nie wydają haseł dostępowych dla swoich absolwentów. Absolwenci szkół podstawowych podczas rejestracji wniosku osobiście będą tworzyć hasło do konta.

Dyrekcja

Rekrutacja do szkół średnich – informacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 11 maja 2020 r. na stronie:  

https://liblink.pl/6zrwhswQZK

Na podanej stronie internetowej można zapoznać się z ofertą rekrutacyjną, korzystając z wyszukiwarki pozwalającej na znalezienie szkoły określonego typu, w określonej dzielnicy, wg. typu grupy rekrutacyjnej (ogólnodostępna, integracyjna, terapeutyczna, sportowa, dwujęzyczna), kształcącej w określonym zawodzie.

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są także na stronach www:

https://liblink.pl/WRNWquGTpN

https://liblink.pl/B0Lc0UPEut

https://liblink.pl/OysntDu3Oy

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna:   11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

DYREKCJA

Szanowni Państwo,

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrekcja szkoły

Szanowni Państwo,

w związku z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 16.03.2020r. na dwa tygodnie zostają całkowicie zamknięte wszystkie placówki szkolno- przedszkolne w kraju.

Od jutra tj. 12.03.2020r. zawieszone zostają już zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. W sytuacji nadzwyczajnej, jeśli rodzic dziecka z klas 0- 3 nie jest w stanie w czwartek i piątek zapewnić dziecku opieki, może zgłosić taką potrzebę dziś do godziny 14:00 poprzez dziennik elektroniczny na konto wicedyrektora szkoły. Prosimy o zgłaszanie naprawdę wyjątkowych przypadków.

Odwołane zostają również jutrzejsze konsultacje z rodzicami.

Prosimy o śledzenie informacji prasowych. Jeżeli szkoła otrzyma jakieś nowe informację, będziemy je przekazywać Państwu na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja szkoły

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet stomatologiczny, z którego mogą korzystać uczniowie:

Specjal Dent Markowicz w Szkole Podstawowej nr 61 ul. Wacława Popławskiego 17 godziny przyjęć: Wtorek 8:30 – 13:30, Środa 8:30 – 13:30, Czwartek 8:30 – 13:30, Piątek 8:30 – 13:30.

 

DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty szkoły nie odbędzie się w tym roku z powodu epidemii koronawirusa.

Dyrekcja

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  2 WRZEŚNIA 2019R.:

 

DLA KLAS V – VIII

GODZ. 8.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 9.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2.

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

I ROZDANIE PODRĘCZNIKÓW (PROSIMY O ZABRANIE PLECAKÓW).

DLA KLAS 0 – IV

GODZ. 9.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 10.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ
W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI (KLASA 3A – BIBLIOTEKA, 3B  I 3C- DWÓR CZECZÓW) I ROZDANIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I-IV (PROSIMY O ZABRANIE PLECAKÓW).

Dyrekcja

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

18.06.2019( wtorek)
Apel podsumowujący klas 0-3 godz. 9:00
klas 4-7 godz.11:00

19.06.2019(środa)
klasy 0-3
Msza św godz. 8:00
rozdanie świadectw godz. 9:00

klasy 4-8
Msza św. godz. 9:00
rozdanie świadectw godz. 10:00

KOMUNIKAT /11.06.2019r.

Szanowni państwo,
ze względu na  upały i  duże nasłonecznienie sal  lekcyjnych, a także  niską frekwencją uczniów spowodowaną wysoką temperaturą, na prośbę rodziców od jutra tj. 12.06.2019r. do 14.06.2019r. lekcje zostaną skrócone do 30 minut.
Poniżej przedstawiam harmonogram godzin lekcyjnych wraz z przerwami:
1.8:00- 8:30
2.8:35- 9:05
3.9:10- 9:40
4.9:45- 10:15
5.10:20- 10:50
6.11:10 – 11:40
7.11:45- 12:15
8.12:20 – 12:50
9.12:55 – 13:25
Przerwa obiadowa będzie o godzinie 10:50- 11:10.

Zwracamy się  także z prośbą do rodziców klas młodszych, by w miarę możliwości odbierali dzieci ze świetlicy po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Po trwających wcześniej opadach deszczu i zalaniu terenów zielonych koło szkoły, borykamy się z problemem dużej ilości komarów i kleszczy. Dla bezpieczeństwa dzieci, Panie ze świetlicy oraz nauczyciele uczący w klasach  przy ul. Sucharskiego nie wychodzą z dziećmi na zewnątrz.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Łapczyńska
wicedyrektor szkoły

INFORMACJA /07.06.2019/

DYREKCJA SP124 I GRONO PEDAGOGICZNE ZAPRASZA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH W 2019/2020 EDUKACJĘ SZKOLNĄ (KLASY 0 I 1), NA ZEBRANIE W DNIU 14.06.2019 R. (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 DO BUDYNKU PRZY ULICY WEIGLA 2 (SALA GIMNASTYCZNA).

                                                                                  DYREKCJA

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 7-10 KWIETNIA 2019 R.

INFORMACJA /07.03.2019/

DYREKCJA SP124 I GRONO PEDAGOGICZNE ZAPRASZA OSOBY ZAINTERESOWANE NASZĄ SZKOŁĄ NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE PRZY UL. SUCHARSKIEGO 38 W DNIU 21.03.2019 R. W GODZ. 17.00 – 19.00. SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I ZERÓWKI,

ZAPRASZAMY

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  3 WRZEŚNIA 2018R.:

DLA KLAS 0 – III

GODZ. 8.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 9.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2.

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘIU NASTĄPI SPOTKANIE
W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

DLA KLAS IV – VIII

GODZ. 9.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 10.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ
W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

Dyrekcja

INFORMACJA /21.06.2018/

Sekretariat w okresie wakacyjnym będzie czynny w godzinach 9 – 13.

Dyrekcja

INFORMACJA /20.06.2018/

22 czerwca 2018 r. (piątek)

KLASY 0-3
8.15-ok. 10.00 – Msza św. (msza trwa niecałą godzinę), po mszy przejście klas z wychowawcami do budynku szkoły przy ul. Weigla 2, gdzie nastąpi wręczenie świadectw.
W tym dniu nie ma obiadów i świetlicy.

KLASY 4-7
9.15-ok. 11.15 – Msza św. (msza trwa niecałą godzinę), po mszy uczniowie przechodzą do swoich klas w budynku szkoły przy ul. Weigla 2, gdzie nastąpi wręczenie świadectw

DYREKCJA


Archiwa