Oferta edukacyjna

Opis szkoły:

Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Uczniowie klas 0–II uczą się w budynku przy ul. H. Sucharskiego 38 (filia), klasy III w Dworze Czeczów przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36, natomiast uczniowie klas IV–VIII uczęszczają do budynku przy ul. F. Weigla 2. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym posiada 22 oddziały, w których uczy się 421 uczniów.

Lekcje odbywają się w godzinach: 8.00–16.00.

Godziny pracy:

Sekretariatu Szkoły: pn. 7.30–15.00, wt.–pt. 7.00–15.00;

Dyrektora Szkoły: pn.–czw. 11.00–16.00, wt. 8.30–14.00, pt. 8.30–13.00;

Wicedyrektora: pn.–czw. 7.30–13.00, wt.–pt. 11.00–16.00;

Pedagoga szkolnego: pn.–śr. 9.00–14.00, czw. 8.00–13.00, pt. 9.00–13.00;

Pielęgniarki szkolnej: wt. 12.00–15.00, śr. 11.30–15.00, czw. 8.00–12.00;

Biblioteki szkolnej: WEIGLA poniedziałek:  8:00 – 11:50 wtorek:  8:00 – 14:00 środa:  8:00 – 14:00 czwartek:  12:35 – 15:05 piątek:  10:35 – 13:15

SUCHARSKIEGO poniedziałek:  12:05 – 14:15 czwartek:  8:00 – 12:20 piątek: 8:00 – 10:20

Świetlicy szkolnej: pn.–pt. 6.30–17.00 (ul. Sucharskiego)

Sale lekcyjne:

W budynku przy ul. Weigla znajduje się 10 sal lekcyjnych, w tym pracownie: komputerowa, biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, historyczna, językowa, plastyczna oraz sala gimnastyczna. W budynku przy ul. Sucharskiego znajduje się 5 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica oraz sala gimnastyczna.

W obu budynkach mieści się biblioteka szkolna z bogatym, na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem.

Baza sportowa:

Szkoła ma dwie sale gimnastyczne (po jednej w każdym budynku) oraz nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę (ul. Weigla). Sąsiedztwo Klubu Sportowego Bieżanowianka umożliwia korzystanie z obiektów klubu przy organizowaniu imprez sportowych.

Placówka posiada duże tereny zielone, boiska do gier i zabaw na świeżym powietrzu, plac zabaw z altaną i ogródkiem jordanowskim (ul. Sucharskiego), nowy plac zabaw w sąsiedztwie (ul. Weigla), co sprawia, że uczniowie mogą sezonowo spędzać przerwy na szkolnych podwórkach.

Stołówka:

Szkoła korzysta z firmy kateringowej wybranej przez Radę Rodziców – obecnie „Różowy Słoń”. W obu budynkach znajdują się jadalnie.

Kadra pedagogiczna:

Szkoła posiada bardzo dobrą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią 80% kadry. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciele są nagradzani nagrodami: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty. Mamy w naszym gronie nauczycieli uhonorowanych tytułem Krakowski Nauczyciel z Pasją oraz odznaczeniem Honoris Gratia nadanym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. Każdy może spróbować swoich sił i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Bogata oferta konkursów i zawodów sportowych pozwala uczniom wybrać i sprawdzić się w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I–III: plastyczne, teatralne, matematyczne, przygotowujące do konkursów wiedzowych, grafomotoryczne, wyrównawcze. W szkole działa drużyna – Zuchy.

Zajęcia dodatkowe płatne: tańce; zajęcia sportowe – Radwansport; szachy – Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych; programowanie – Bien Sur.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV–VII: języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, humanistyczne, historyczne, artystyczne, przyrodnicze, chemiczne, liturgiczne, plastyczne, Fitness.

Zajęcia dodatkowe płatne: siatkówka – Radwansport; taniec, zumba – Leśniak Future; piłka nożna – KS Bieżanowianka.

Języki obce:

język angielski – uczniowie klas I–III 2 godziny tygodniowo

język angielski – uczniowie klas IV–VII 3 godziny tygodniowo

język niemiecki – uczniowie klas VII 2 godziny tygodniowo

Certyfikaty

Szkoła z pasją – I miejsce w województwie małopolskim w kategorii szkół podstawowych

Szkoła wyróżniona za Wychowanie.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Uczniom, którzy mają trudności w nauce, zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele na bieżąco współpracują z pedagogiem szkolnym, zalecają badania w poradniach specjalistycznych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne. Ponadto na terenie szkoły w terminach zebrań rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa – specjalisty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działalność charytatywna:

Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych i uczestniczą w różnych w akcjach, m.in.: Szlachetna Paczka, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaków, Dar Serca, Kalendarzyki, Wyspy Szczęśliwe, pomoc hospicjum Pola Nadziei, WOŚP.

Programy, projekty, akcje profilaktyczne:

W szkole realizowane są cyklicznie (w każdym roku szkolnym) różne programy, projekty kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, prozdrowotne, proekologiczne, m.in.: Trzymaj formę, Zdrowie na talerzu, Śniadanie daje moc, Nie pal przy mnie proszę, Owoce i warzywa w szkole, Klub bezpiecznego Puchatka, Bezpiecznie z prądem, Szkoła bez przemocy, Sprzątanie świata, Pierwsze kroki na śniegu (jazda na nartach), Jazda na łyżwach.

Uczestniczyliśmy w projektach unijnych: Praca z uczniem zdolnym – Diament; Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (klasy II); Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III.

Sukcesy w konkursach, zawodach sportowych:

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (finaliści); Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus (I miejsce, rokrocznie wynik bardzo dobry); Talenty Dzielnicy XII (I miejsce); oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kocham Polskę (I/III miejsce); Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Torowisko to nie boisko (I miejsce); sukcesy sportowe, m.in.: Turniej piłkarski (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Krakowskie sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce); Halowa piłka nożna (II miejsce); w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych – tytuł Wicemistrzów Krakowa (2016).

Wysoki wynik uczniów klas 6 w Sprawdzianie kończącym szkołę podstawową 2015/2016 (dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej): język polski i matematyka – wynik wysoki (stanin 7); język angielski – wynik bardzo wysoki (stanin 8).

Udział w życiu środowiska lokalnego:

Uczestniczymy w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (poczet sztandarowy) organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa oraz w corocznej imprezie organizowanej przez SRK oraz KDK Eden Dni Bieżanowa.

Współpraca z Centrum Kultury Podgórze – Dwór Czeczów:

W sąsiedztwie Szkoły znajduje się dom kultury–Dwór Czeczów. Nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych wspólnie z DK, takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, spotkania z pisarzami książek dla dzieci; ponadto zespół uczniów zrealizował film w technice animacji poklatkowej – Wakacje Smoka Bonawentury (współpraca międzyszkolna).

Wymiana polsko-ukraińska – uczniowie klasy 5a oraz klasy 6a naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem był CKP Dwór Czeczów

W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy młodzież z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem opiekunów.

Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Informacje dodatkowe:

Sale lekcyjne wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne: komputery, rzutniki, tablice interaktywne (doposażane w miarę możliwości), klasy 0–III dysponują kącikami tematycznymi, zabawkami i odpowiednimi pomocami dydaktycznymi. Świetlica szkolna oferuje m.in. różne gry planszowe, klocki, zabawki, materiały plastyczne.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się szkolne wycieczki, zielone szkoły; wyjścia do kina, teatru, muzeum, opery, bez których nie byłoby prawdziwej szkoły.

Kontakty z Rodzicami

W naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Historia Szkoły:

W ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy 140-lecie istnienia Szkoły. Szkoła w Bieżanowie jest jedną z najstarszych szkół w Dzielnicy XII. Początki szkolnictwa bieżanowskiego sięgają prawdopodobnie XIV w. Pierwsze najstarsze zachowane protokoły wizytacyjne informujące o szkole w Bieżanowie pochodzą z XVII w.

W 1876 r. na parceli ofiarowanej przez rodzinę Czeczów została utworzona jednoklasowa szkoła ludowa. W czasie I wojny światowej budynek Szkoły pełnił funkcję szpitala. W 1933 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy drodze z Bieżanowa na Gaj (obecnie ul. Sucharskiego). Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Szkoły. W 1958 r. do użytku został oddany budynek nowej szkoły. W Bieżanowie w latach 1962–1974 funkcjonowały dwie szkoły: SP 1 (obecnie ul. Sucharskiego) oraz SP 2 (obecnie ul. Weigla) połączone w 1974 r. w jedną placówkę SP 124, która po reformie w 2000 r. funkcjonowała jako 6-letnia szkoła podstawowa, a od roku szkolnego 2017/2018 po kolejnej reformie oświaty działa jako 8-letnia szkoła podstawowa.

Zapraszamy do nas – nasza strona internetowa: www.sp124.pl

Szkoła Podstawowa nr 124 ul. F. Weigla 2 (filia ul. Sucharskiego 38) w Krakowie.

opracowanie

Lidia Salawa