Oferta edukacyjna

NASZA SZKOŁA-SP 124 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym liczy 23 klasy, w których uczy się 506 uczniów. Nasza Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W tym roku szkolnym, aby zapewnić uczniom dobre warunki uczenia się w związku z realizowaną reformą edukacji, Szkoła wynajmuje dodatkowo pomieszczenia w CKP Dwór Czeczów. Uczniowie klas 0–II uczą się w budynku przy ul. H. Sucharskiego 38 (filia), klasy III mają lekcje w salach domu kultury Dwór Czeczów, natomiast uczniowie klas IV–VIII uczęszczają do budynku przy ul. F. Weigla 2 i niektóre zajęcia lekcyjne mają w pobliskim Dworze Czeczów.

Lekcje odbywają się w godzinach: 8.00–16.00.

Godziny pracy:

Sekretariat Szkoły: pn.–pt. 7.00–15.00;

Dyrektor Szkoły- przyjmowanie stron: wt.12.00- 14.00, czw. 12.00-14.00

Wicedyrektor- przyjmowanie stron: pn.-pt. 10.00-13.00

Pedagog szkolny: pn./śr.9.00–14.00, wt.-10.00-14.00, czw.- 9.00–13.00, pt. 10.00–13.00;

Pielęgniarka szkolna: wt. 8.00–12.00, śr. 8.00–15.00, czw. 8.00–15.00;

Biblioteka szkolna: ul. Weigla: pn. 8.00–11.50, wt. 8.00–14.00, śr. 8.00–14.00, czw. 10.45–15.00, pt. 10.30–13.00; ul. Sucharskiego: pn. 12.00–14.00, czw. 8.00–10.30; pt. 8.00-10.00

Świetlica szkolna: pn.–pt. 6.30–17.00 ul. Sucharskiego;

Świetlica szkolna dla uczniów klas III-IV pn.-pt. 7.00-17.00 w CKP Dwór Czeczów

Sale lekcyjne:

W budynku przy ul. Weigla znajduje się 10 sal lekcyjnych, w tym pracownie: komputerowa, biologiczno-geograficzna, fizyczno-chemiczna, historyczna, językowe, matematyczne, muzyczna, plastyczna oraz sala gimnastyczna. W budynku przy ul. Sucharskiego znajduje się 5 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica oraz sala gimnastyczna.

W obu budynkach mieści się biblioteka szkolna z bogatym, na bieżąco uzupełnianym księgozbiorem.

Baza sportowa:

Szkoła ma dwie sale gimnastyczne (po jednej w każdym budynku) oraz nowoczesne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę (ul. Weigla). Sąsiedztwo Klubu Sportowego Bieżanowianka umożliwia korzystanie z obiektów klubu przy organizowaniu imprez sportowych.

Placówka posiada duże tereny zielone, boiska do gier i zabaw na świeżym powietrzu, plac zabaw z altaną i ogródkiem jordanowskim (ul. Sucharskiego), nowy plac zabaw w sąsiedztwie (ul. Weigla), co sprawia, że uczniowie mogą sezonowo spędzać przerwy na szkolnych podwórkach.

Stołówka:

Szkoła korzysta z firmy kateringowej wybranej przez Radę Rodziców – obecnie „URodziny”.

Kadra pedagogiczna:

Szkoła posiada bardzo dobrą, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Nauczyciele dyplomowani i mianowani stanowią większość kadry. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele są nagradzani nagrodami: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty. Mamy w naszym gronie nauczycieli uhonorowanych tytułem Krakowski Nauczyciel z Pasją oraz odznaczeniem Honoris Gratia nadanym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Zajęcia pozalekcyjne:

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. Każdy może spróbować swoich sił i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Bogata oferta konkursów i zawodów sportowych pozwala uczniom wybrać i sprawdzić się w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I–III: plastyczne, teatralne, muzyczne, matematyczne, szachowe; przygotowujące do konkursów wiedzowych, religijne. W szkole działa drużyna – Zuchy.

Zajęcia dodatkowe płatne: tańce; zajęcia sportowe – Radwansport; Szczypiorniaki; programowanie – Matcraft, Robotyka; nauka gry na gitarze; nauka szybkiego czytania; język angielski.

Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV–VIII: języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, humanistyczne, historyczne, artystyczne, przyrodnicze, chemiczne, fizyczne, geograficzne, liturgiczne, plastyczne, szachowe, sportowe (siatkówka).

Zajęcia dodatkowe płatne: piłka nożna – KS Bieżanowianka, język angielski.

Języki obce:

język angielski – uczniowie klas I–III 2 godziny tygodniowo

język angielski – uczniowie klas IV–VII 3 godziny tygodniowo

język niemiecki – uczniowie klas VII 2 godziny tygodniowo

Certyfikaty

Szkoła z pasją – I miejsce w województwie małopolskim w kategorii szkół podstawowych.

Szkoła wyróżniona za Wychowanie.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Uczniom, którzy mają trudności w nauce, zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele na bieżąco współpracują z pedagogiem szkolnym, zalecają badania w poradniach specjalistycznych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, ścieżki edukacyjne, zajęcia wspierające, rozwijające, z obcokrajowcami, rewalidacja, reedukacja, logopedia. Ponadto na terenie szkoły w terminach zebrań rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa – specjalisty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działalność charytatywna:

Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych i uczestniczą w różnych w akcjach, m.in.: Szlachetna Paczka, Góra grosza, Gwiazdka dla zwierzaków, Dar Serca, Kalendarzyki, Wyspy Szczęśliwe, pomoc hospicjum Pola Nadziei, WOŚP, Kredkobranie, Słodkie mikołajki, Pomoc Bohaterom, Kartka z dobrym słowem dla Chorego, Pączek dla Afryki, inne.

Programy, projekty, warsztaty, akcje profilaktyczne:

W szkole realizowane są cyklicznie (w każdym roku szkolnym) różne programy, projekty kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, prozdrowotne, proekologiczne, m.in.: Trzymaj formę, Zdrowie na talerzu, Śniadanie daje moc, Nie pal przy mnie proszę, Owoce i warzywa w szkole, Tydzień zdrowia, Ratujemy i uczymy ratować, Klimatyczna klasa, Dzień Ziemi, Klub bezpiecznego Puchatka, Bezpiecznie z prądem, Szkoła bez przemocy, Sprzątanie świata, Kino za baterie, Makulatura i elektrośmieci, Zima/Lato w szkole, Kids&Sport, Pierwsze kroki na śniegu, Jazda na łyżwach, Aktywna tablica TIK, Uczymy dzieci programować, Cała Polska czyta dzieciom, Piękna nasza Polska cała, warsztaty Akademii Nauk- Fizyka dla Smyka, warsztaty teatralne w CKP Dwór Czeczów

Uczestniczyliśmy w projektach unijnych: Praca z uczniem zdolnym – Diament; Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy (klasy II); Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III.

Sukcesy w konkursach, zawodach sportowych:

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (rokrocznie wynik bardzo dobry); Małopolski Matematyczny Konkurs Kuratora Oświaty (finalista); Krakowska Matematyka (laureat); Małopolski Konkurs Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego (finaliści); Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny (wynik bardzo dobry); Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (I miejsce); Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus (I miejsce, rokrocznie wynik bardzo dobry); Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy-Świetlik (wynik wysoki);

Talenty Dzielnicy XII (I miejsce); oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach plastycznych, m.in.: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kocham Polskę (I/III miejsce); Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Torowisko to nie boisko (I miejsce); Konkurs plastyczno-literacki-Polska Moja Ojczyzna (I miejsce); konkurs plastyczny-kartka urodzinowa dla Rzeczpospolitej (I miejsce) sukcesy sportowe, m.in.: Turniej piłkarski (Bezpieczny Kraków – I miejsce); Krakowskie sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce); Halowa piłka nożna (II miejsce); w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych tytuł Wicemistrzów Krakowa (2016); Mistrzostwo Krakowa w pływaniu; Mistrzostwo Krakowa LA (bieg na 100m); Indywidualne Biegi Przełajowe (III miejsce).

Wysoki wynik uczniów klas 6 w Sprawdzianie kończącym szkołę podstawową 2015/2016 (dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej): język polski i matematyka – wynik wysoki (stanin 7); język angielski – wynik bardzo wysoki (stanin 8).

Udział w życiu środowiska lokalnego:

Uczestniczymy w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (poczet sztandarowy, występ uczniów klas I-III, okolicznościowe kotyliony przygotowane przez uczniów) organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa oraz w corocznej imprezie organizowanej przez SRK oraz KDK Eden Dni Bieżanowa.

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Szkoła wraz z KS Bieżanowianka oraz OSP zorganizowała imprezę środowiskową Bieg Niepodległości, a dla uczniów szkół Dzielnicy XII (honorowy patronat RDz.XII) Turniej piłkarski o Puchar Niepodległości.

Współpraca z Centrum Kultury Podgórze – Dwór Czeczów:

W sąsiedztwie Szkoły znajduje się dom kultury–Dwór Czeczów. Nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach i konkursach organizowanych wspólnie z DK, takich jak: warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, spotkania z pisarzami książek dla dzieci; ponadto zespół uczniów zrealizował film w technice animacji poklatkowej – Wakacje Smoka Bonawentury (współpraca międzyszkolna).

Wymiana polsko-ukraińska: uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem był CKP Dwór Czeczów.

W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy w domach uczniów młodzież z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem opiekunów.Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Informacje dodatkowe:

Sale lekcyjne wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne: komputery, rzutniki (100% sal), tablice interaktywne (80% sal) -doposażane w miarę możliwości, klasy 0–III dysponują kącikami tematycznymi, zabawkami i odpowiednimi pomocami dydaktycznymi. Świetlica szkolna oferuje m.in. różne gry planszowe, klocki, zabawki, materiały plastyczne. Każda sala posiada oczyszczacz powietrza, co jest szczególnie ważne ze względu na krakowski smog.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się szkolne wycieczki, zielone szkoły; wyjścia do kina, teatru, muzeum, opery, imprezy sportowe.

Kontakty z Rodzicami

W naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

Współpraca z Radą Rodziców:

Rodzice wspierają Szkołę w realizacji zadań. Finansują nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, konkursach, sportowe oraz działalność społeczną, które wręczane są przez RR na szkolnym apelu.

Dojazd do szkoły:

Dojazd do szkoły:

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły mieszkający na os. Złocień mogą korzystać  z dojazdu do szkoły autobusem szkolnym oraz jednym specjalnie wydłużonym kursem autobusu linii 183 MPK . Również uczniowie korzystający z autobusu linii 133 MPK mogą wysiadać na uruchomionym dodatkowo przystanku tuż przy bramie szkoły (ul. Weigla).

Historia Szkoły:

W roku szkolnym 2016/2017 obchodziliśmy 140-lecie istnienia Szkoły. Szkoła w Bieżanowie jest jedną z najstarszych szkół w Dzielnicy XII. Początki szkolnictwa bieżanowskiego sięgają prawdopodobnie XIV w. Pierwsze najstarsze zachowane protokoły wizytacyjne informujące o szkole w Bieżanowie pochodzą z XVII w. W 1876 r. na parceli ofiarowanej przez rodzinę Czeczów została utworzona jednoklasowa szkoła ludowa. W czasie I wojny światowej budynek Szkoły pełnił funkcję szpitala. W 1933 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy drodze z Bieżanowa na Gaj (obecnie ul. Sucharskiego). Wybuch II wojny światowej zakłócił działalność Szkoły. W 1958 r. do użytku został oddany budynek nowej szkoły. W Bieżanowie w latach 1962–1974 funkcjonowały dwie szkoły: SP 1 (obecnie ul. Sucharskiego) oraz SP 2 (obecnie ul. Weigla) połączone w 1974 r. w jedną placówkę SP 124, która po reformie w 2000 r. funkcjonowała jako 6-letnia szkoła podstawowa, a od roku szkolnego 2017/2018 po kolejnej reformie oświaty działa jako 8-letnia szkoła podstawowa.

Zapraszamy do nas – nasza strona internetowa: www.sp124.pl

Szkoła Podstawowa nr 124 ul. F. Weigla 2 (filia ul. Sucharskiego 38) w Krakowie.

opracowanie

Lidia Salawa