Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 124
ul. Weigla 2, 30-898 Kraków
tel. ( 12 ) 397-10-55, fax ( 12 ) 397-10-54
e-mail: sp124@interia.pl

ul. Sucharskiego 38 – tel. ( 12 ) 658-29-96

DYŻURY DYREKCJI SZKOŁY:

 DYREKTOR SZKOŁY- mgr Ewa Kazberuk

Poniedziałek 14.00 – 15.00 – budynek szkoły ul. F. Weigla 2

Piątek 11.00 – 12.00 / wymienne dyżury z wicedyrektorem szkoły / – budynek szkoły ul.  H. Sucharskiego 38

WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr inż. Danuta Osuch 

Środa 13.35 – 14.30  / dyżur dla rodziców / –  budynek szkoły  ul. H. Sucharskiego 38