Oferta zajęć pozalekcyjnych

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS 1–3 (ul. Sucharskiego)

Zajęcia przygotowujące do konkursów wiedzowych (mgr K. Ptak)
wtorek 11:50-12:35
Zajęcia wyrównawcze (mgr R. Tylek-Bebej) środa 11:35-12:20
Zajęcia grafomotoryczne (mgr M. Broniak) środa 13:00-13:30
Zajęcia plastyczne (mgr B. Pacura) środa 11:35-12:20
Zajęcia teatralne (mgr K. Kerep, mgr M. Biernat) wtorek 10:45-12:15
Zajęcia plastyczne (mgr E. Miłaszewska) poniedziałek 11:50 -12:35
Zajęcia matematyczne (mgr K. Ptak) poniedziałek 11:50-12:35
Zajęcia matematyczne (mgr J. Puto) wtorek 10:45-11:30
Zuchy ,16:30-18:00 (sala gimnastyczna na ul. Sucharskiego)
Koło plastyczne (mgr A. Dziadecka) piątek 13:40

ZAJĘCIA PŁATNE
„ZERÓWKA” (p. Myśliwiec) tańce (sala gimnastyczna na ul. Sucharskiego) 13:30-14:15
Zajęcia sportowe (RADWANSPORT) środa 14:00-15:00
Szachy (Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych) środa 13:00-14:00
Programowanie (Bien Sur) czwartek 12:45-13:45

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE DLA KLAS 4-7 (ul. Weigla)

Koło języka angielskiego (mgr J. Niemiec) czwartek, 13:35-14:20
Koło matematyczne (mgr D. Osuch) poniedziałek 14:30-15:15 (lub termin do uzgodnienia z zainteresowanymi)
Koło informatyczne (mgr. J. Wójcik) wtorek (termin do uzgodnienia z zainteresowanymi)
Koło humanistyczne (mgr B. Faron) środa, 13:35-14:20
Koło historyczne (mgr L. Salawa) terminy do ustalenia z zainteresowanymi uczniami. Zajęcia obejmują: przygotowania do konkursów, wyjścia tematyczne.
Koło artystyczne (mgr M. Tarsa): terminy do ustalenia z zainteresowanymi. Zajęcia obejmują: przygotowania do konkursów, projekty artystyczne.
Koło przyrodnicze (mgr M. Kasprzyk) poniedziałek, 13:35-14:20 lub 14:30-15:15 (wymiennie co tydzień)
Koło liturgiczne (ks. S.Chwałek) terminy do ustalenia z zainteresowanymi.
Koło matematyczne – klasy IV (mgr M. Żabińska), wtorek 12:40-13:25
Koło chemiczne (mgr A. Motyka) wtorek 14:30-15:15
Koło plastyczne (mgr A. Dziadecka) środa,czwartek, 15:30
Fitness (mgr J. Konrad) środa, 16:00
Koło matematyczne (mgr L. Majda-Niezgoda) czwartek 13:30-14:20
Konsultacje z matematyki (mgr L. Majda-Niezgoda) klasy 5, 6, 7 – wtorek 13:35-15:10

ZAJĘCIA PŁATNE
Siatkówka (RADWANSPORT) poniedziałek 16:15-17:15
Taniec, zumba (LEŚNIAK FUTURE 4) poniedziałek 17:30-20:30, wtorek 16:30-18:30, czwartek 17:30-20:30
Piłka nożna (BIEŻANOWIANKA) środa 17:00-19:00, piątek 16:30-19:00