Podręczniki 2016/2017

11_06_2014

19_06_2016

Rodzice uczniów kl. 6 zakupują podręczniki, zeszyty ćwiczeń ponieważ nie są one objęte dotacją. Dla pozostałych uczniów, tj. dla klas 1,2,3,4,5 podręczniki, zeszyty ćwiczeń, z wyjątkiem religii dostarcza Szkoła, są one bezpłatne (w ramach dotacji). Podręczniki do religii rodzice zakupują dla wszystkich uczniów, gdyż nie są one objęte dotacją rządową.

Dyrekcja