• -

  • -

„Projekt okładki ulubionej książki” – organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 117 w Krakowie. [12 prac z klas 3-6] Laureat: Pałka klasa 5c, wyróżnienie: Stanisław Hajdo klasa 3b

 „Krakowski spacer z wierszem: konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” – organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. [1 uczeń z klasy 5b] Jakub Sikora – drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych

 „Mój przyjaciel z ulubionej książki” – organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – oddział w Krakowie [5 prac z klas: Weronika Grochal – 1a, Jakub Donatowicz – 1b, Dominik Matanyj – 2b, Filip Gastoł –  2b, Marcin Sagan – 3b] – wyróżnienie: Filip Gastoł z klasy 2b

 „Małopolski Konkurs Pięknego Czytania” – 5 edycja – organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – oddział w Krakowie udział wzięło 85 uczniów klas 1- 6. Szkołę, w etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 7 marca 2012 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, reprezentować będą: Amelia Madej z klasy 1c i Agnieszka Pałka z klasy 5c

 „Szkolny konkurs pięknego czytania po angielsku” – w konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 4-6. Organizatorzy konkursu: bibliotekarz oraz nauczyciele języka angielskiego. Finał konkursu odbędzie się 1 marca 2012. Do finału przeszło 10 uczniów. Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu będzie wyjazd na ciekawą lekcję języka angielskiego w Young Learners Resource Center w Krakowie ul. ks. F. Blachnickiego 1.

 mgr Lilianna Majda – Niezgoda


Archiwa