• 0

Obchody 92. rocznicy odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 124

11 listopada 1918r. jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Przez 123 lata Polacy dążyli do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.

Niepodległość wywalczyli sobie Polacy sami, wykorzystując sprzyjające okoliczności historyczne.

Każde pokolenie składało ofiary z krwi, walcząc w powstaniach przeciwko zaborcom. Wszystkie te powstania kończyły się klęską, bowiem zaborcy wspólnie walczyli przeciwko Polakom. Ten trudny okres przetrwali Polacy także dzięki poezji i pieśni, które ukazywały rozpacz pokonanych, ale też budziły wiarę w przyszłe zwycięstwo.

5 listopada 2010r.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu z udziałem pocztu sztandarowego. Odśpiewanie hymnu państwowego, wspaniała recytacja poezji patriotycznej w wykonaniu uczennic-Zuzanny (4c) i Kasi (6b) oraz pieśni legionowe w wykonaniu chóru szkolnego wzbudziły refleksyjny, pełen zadumy nastrój…

Nasza szkoła zorganizowała niezwykłą lekcję historii. W Domu Kultury „Dwór Czeczów” odbył się III Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych. W konkursie wzięli udział reprezentacji szkół: Społecznej Szkoły nr 5, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej
nr 40, Szkoły Podstawowej nr 117 oraz Szkoły Podstawowej nr 124.
Jury nie miało łatwego zadania. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom.
W oczekiwaniu na werdykt jury zgromadzeni na widowni uczniowie klas czwartych wspólnie z uczestnikami festiwalu śpiewali pieśni legionowe. Reprezentant SP nr 40- Maciej zachwycił publiczność niezwykłym wykonaniem pieśni, którą zagrał na fortepianie.
Przyznano I miejsce: Alicji i Pawłowi z SP nr 40, dwa II miejsca: Marysi z SSP nr 5 oraz Weronice z SP nr 124, trzy III miejsca: Aleksandrze z SP nr 24, Michałowi z SP nr 117 oraz Maciejowi z SP nr 40, pozostałym uczestnikom wręczono wyróżnienia.
Wszystkich uczestników festiwalu nagrodzono brawami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundowała Rada Dzielnicy XII.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych to lekcja patriotyzmu, która zostanie w pamięci. Cieszy fakt, że młodzi ludzie kultywują tradycję, znają i śpiewają pieśni, które kiedyś towarzyszyły
naszym przodkom na polu walki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursu oraz publiczności. Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji Domu Kultury „Dwór Czeczów”- Pani Magdalenie Piędel za pomoc w organizacji festiwalu, dzięki czemu odbył się on
w niezwykłych wnętrzach dawnego dworu rodziny Czeczów oraz Panu Jakubowi Zielinie, który zadbał o obsługę techniczną występu.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Legionowych za rok.


9 listopada 2010r.
Udział uczniów naszej szkoły w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej w KDK EDEN

11 listopada 2010r.
Udział pocztu sztandarowego oraz delegacji uczniów w obchodach Dnia Niepodległości w Bieżanowie:
-Msza Święta
-Program artystyczny m.in. występ laureatek Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej KDK Eden – Ani (5b) i Kasi (6b)
-Przemarsz pod Pomnik Bieżanowian i Apel Poległych
-Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem w centrum Bieżanowa przez reprezentację uczniów naszej szkoły.

Opracowanie
Lidia Salawa, Monika Tarsa


Archiwa