• -

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” – PROGRAM EDUKACYJNY W KLASACH TRZECICH

Category : Konkursy

W II semestrze odbyły się w klasach trzecich zajęcia z zakresu realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę”, którego celem było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem. Program obejmował pięć spotkań w każdej klasie (razem 73 osoby), którego podsumowaniem był konkurs plastyczny dotyczący szkodliwości palenia papierosów, w którym wzięło udział 35 osób. Dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowanie plakatów, które miały dosłowny i mocny przekaz związany ze skutkami palenia tytoniu oraz jego wpływu na zdrowie dzieci  znajdujących się w towarzystwie  osób palących.

Podsumowaniem konkursu było rozdanie nagród;

I miejsce; Aleksandra Michalik, Mateusz Sopel

II miejsce; Aleksandra Litwin, Oliwia Szewczyk

III miejsce; Kinga Lewińska, Joanna Kotarba, Maria Lewińska

Wyróżnienia; Krystian Karasiński, Aleksandra Woźniak, Nikola Dąbrowska, Natalia Śliwiak, Tomasz Jaki, Gabriela Janik, Oliwia Prażmowska.

Gratulujemy Wszystkim!

                   Oprac. Brygida Grela


Archiwa