• -

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SP124 W CZASIE TRWANIA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Category : Bez kategorii

Organizacja  zajęć w SP124 w czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych w parafii pw. Narodzenia NMP w dniach 22.03. 2015 – do dnia 25.03.2015 r.

Poniedziałek 23 marca 2015 r.

Klasy 0-3

Zajęcia trwają do godziny 10.00  następnie uczniowie wychodzą pod opieką Wychowawców do kościoła wg. załączonego harmonogramu. Po spotkaniu rekolekcyjnym  dzieci pod opieką wyznaczonych Wychowawców wracają do Szkoły i pozostają pod ich opieką do godziny 12.30. Uczniowie klas 3 po obiedzie w stołówce przechodzą pod opieką wychowawców do II budynku. Oddział”0” ma zajęcia do godziny 13.00.

Rodzice mogą odebrać dzieci przy kościele po nauce rekolekcyjnej.

Wtorek 24 marca 2015 r.

Klasy 0-3

Zajęcia trwają do godziny 10.00  następnie uczniowie wychodzą pod opieką Wychowawców do kościoła wg. załączonego harmonogramu. Po spotkaniu rekolekcyjnym  dzieci pod opieką wyznaczonych Wychowawców wracają do Szkoły i pozostają pod ich opieką do godziny 12.30. Uczniowie klas 3 po obiedzie w stołówce przechodzą pod opieką wychowawców do II budynku. Oddział”0” ma zajęcia do godziny 13.00.

Rodzice mogą odebrać dzieci przy kościele po nauce rekolekcyjnej.

Poniedziałek – 23 marca 2015 r.

 Klasy 4 – 6

Nauka trwa do godz.12.15 następnie  po przerwie Nauczyciele zaprowadzają uczniów do kościoła.

Wtorek- 24 marca 2015 r.

Nauka dla klas 4 – 6 trwa do godz.12.15, następnie po przerwie Nauczyciele zaprowadzają uczniów do kościoła.

Dzieci wracają do domu po nauce na odpowiedzialność rodziców/ bezpieczeństwo/.

Środa – 13 marca 2013r.

Na prośbę księdza Proboszcza dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach 0 – 6. Zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas  0-6 w świetlicy szkolnej.

Dyrekcja


Archiwa