• -

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY W ZERÓWCE

Category : Aktualności

Wiele dzisiaj słyszymy o przypadkach w których dzieci ratują życie bliskich. Każda taka sytuacja budzi w nas podziw, ale również nakłania do przemyśleń; „czy my potrafilibyśmy udzielić pomocy osobie która tego potrzebuje?”. Od kilku lat fundacja Jurka Owsiaka prowadzi program „Ratujemy i uczymy ratować”. Program szkolenia obejmuje podstawy pierwszej pomocy czyli: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Przeszkoleni nauczyciele przekazują wiedzę dzieciom, podczas zajęć połączonych z praktyką. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczyli się tych działań i należy przyznać, że radzili sobie świetnie. Zajęcia są także przeprowadzane w klasach pierwszych i drugich  przez p. Brygidę Grelę, p. Magdę Gawin oraz p. Katarzynę Ptak.

Opracowała : mgr Magdalena Zadwórna


Archiwa