• -

DRUGOKLASIŚCI W CENTRUM EDUKACYJNYM BARYCZ

Category : Aktualności

22 kwietnia 2015 r. w dniu Święta Ziemi klasy drugie pojechały na wycieczkę połączoną z zajęciami edukacyjnymi w Centrum Edukacyjnym BARYCZ.

Na początku uczniowie oglądali plany wszystkich obiektów należących do składowiska śmieci czyli sortownię, kompostownię i składowisko. Potem zobaczyli w jaki sposób korzystać z kolorowych dzwonów, pojemników i worków. Pogoda w tym dniu nam dopisywała i dlatego dużo czasu spędziliśmy na „Ścieżce Edukacyjnej”, które przeznaczona jest dla najmłodszych i ma nam uświadomić jakie odpady wytwarzamy codziennie i jak z nimi właściwie postępować. Przypominała ona pomieszczenie mieszkalne, jej właścicielami była rodzina Śmieciaków. Przechodząc przez poszczególne pomieszczenia dzieci mogły zauważyć jak wiele na co dzień wytwarzamy śmieci i jak je segregować, aby oszczędzać środowisko. Potem uczniowie mogli zobaczyć jak sortowane są odpady. Z makulatury produkowany jest ponownie papier, z butelek typu PET powstają polary, a z stłuczki szklanej nowe szklane butelki. Przekonaliśmy się, że warto segregować odpady, bo z nich znów możemy mieć wiele ładnych i pożytecznych przedmiotów, które wykorzystujemy na co dzień. Od pani Teresy, która oprowadzała naszą wycieczkę dowiedzieliśmy się, że każdy z nas „produkuje” 300 kg śmieci, z czego co najmniej połowa może zostać ponownie przetworzona!!!

Ta wycieczka pozwoliła drugoklasistom lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania składowiska w Baryczy oraz przekonała do sprawnej i skutecznej nauki segregowania śmieci.

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat

wychowawca klasy IIa


Archiwa