• -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie uprzejmie informuje, że rekrutacja w formie elektronicznej do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016 / 2017 w naszej szkole zostanie uruchomiona 1 marca 2016r. i potrwa do 31 marca 2016r.
Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego , należy wejść na stronę internetową https://krakow.formico.pl . Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017.
W panelu publicznym modułu „ Formico ” należy wypełnić zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wpisując odpowiednie dane , następnie należy wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Ferdynanda Weigla 2.
Innym sposobem zapisania dziecka do oddziału jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/ wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu.
Druk będzie też można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2016 roku. Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.
Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru.
Nie złożenie w terminie do 31 marca 2016r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Rodziców i Opiekunów na „Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się 7 marca 2016r.w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 11.30 -zajęcia otwarte w oddziałach oraz 15.00 – 16.30 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami i w dniu 12 marca 2016r. również w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach : 9.00 – 12.00 -możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami.
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:
1.dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły/przedszkola,
2.zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne/przedszkolne,
3.zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
4.powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego /przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Podania informacji do jakiej innej szkoły niż do obwodowej placówki będzie
uczęszczać Państwa dziecko będzie można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.15-15.00. lub telefonicznie (12) 397-10-55 lub wysyłając taką informację na e-mailem sp124@interia.pl bądź fax ( 12) 397-10-54.

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


Archiwa