• -

„POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI” – JUBILEUSZ 140-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Category : Bez kategorii

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZOWYCH

            Głównym zamierzeniem obchodów jubileuszowych w naszej szkole jest, obok pamięci, złożenie hołdu naukom przyrodniczym. Maria Skłodowska-Curie, nasza patronka, zrewolucjonizowała naukę. Jej odkrycia wpłynęły na współczesny świat – dały podwaliny pod rozwój medycyny nuklearnej, fizyki jądrowej, chemii, astronomii.

            Wraz z uczniami szkoły poprzez Festiwal Nauki [Life Science] wkroczymy do laboratorium tej wielkiej uczonej, którym stanie się w trakcie wydarzeń jubileuszowych nasza szkoła. Dzieci, realizując projekty badawcze, będą uczyły się planowania i realizowania działań, kategoryzowania, generalizowania, projektowania i dokumentowania. Wspólnie z uczniami szkół noszących imię patronki stworzą i przeprowadzą konferencję naukową. Będą także realizowały przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą profilaktyką chorób nowotworowych.

            Przestrzeń i czas [1876 r. – 2016 r. – ….] są wymiarami, w których będziemy „podróżować” ku przyszłości. Marzenia uczniów poznamy w trakcie Festwiwalu Twórczości Dziecięcej [Science-fition space opera]. Te marzenia oraz odkrycia badawcze uczniów zamkniemy w Kapsule Czasu – dla następnych pokoleń dzieci, które w przyszłości (..)

prolog- zawiązanie akcji

  • maj 2016 r. – Turniej międzyszkolny o puchar dyrektora SP nr 124 w Krakowie;
  • czerwiec 2016 r. – odsłonięcie pamiatkowego muralu w budynku przy ul. Weigla 2

(projekt i realizacja – nasi uczniowie wspólnie z Domem Kultury Dwór Czeczów);

rozwinięcie akcji

  • 09.-10.10.2016 r. – Life Science z udziałem uczniów wszystkich oddziałów. Realizacja projektów badawczych przez każdą z klas. Konkurs na najlepszy projekt i jego realizację w kl. 0-3 i 4-6;
  • 09.2016 r. – Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych z udziałem absolwentów SP nr 124 w Krakowie;
  • 10.2016 r. – uczniowska konferencja naukowa (z udziałem szkół noszących imię patronki) – Powrót do przyszłości – wokół radu i polonu;
  • 09.-15.10.2016 r. – Koalicja dzieci do walki z chorobami nowotworowymi– cykl spotkań, warsztatów, happeningów, konkursów związanych z profilaktyką raka oraz akcja chartatywna na rzecz dzieci z chorobą nowotworową;
  • 09.-15.10.2016 r. – Science-fiction space opera– Festiwal Twórzości Dziecięcej (literackiej, plastycznej, technicznej itp.);
  • 10-31.10.2016 r. – Pamiętamy! – odwiedzenie grobów zmarłych uczniów, pracowników szkoły;

punkt kulminacyjny

  • 7 listopada 2016 r. – Zakopujemy Kapsułę Czasu;

rozwiązanie akcji, epilog

  • 7 listopada 2016 r. – W szkolnym laboratorium – uroczyste, interaktywne spotkanie społeczności szkolnej z udziałem zaproszonym gości w siedzibie SP nr 124 w Krakowie przy ul. Weigla 2.

Dyrekcja


Archiwa