• -

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W NASZEJ SZKOLE

Category : Aktualności

Uroczysty dzień, wesoły,

bo to święto naszej szkoły!

Ta historia niebywała,

kiedy szkoła ta powstała?

Chyba jest najstarsza w świecie,

ma już 140-lecie.

A czy szkoła ma patrona?

Tak, to wielka jest uczona

to Maria Curie-Skłodowska,

a zna ją nie tylko Polska.”

Tymi słowami wiersza napisanego specjalnie na tegoroczną uroczystość pierwszoklasiści rozpoczęli cześć artystyczną. 30 września 2016 r. uczniowie stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Uroczystość była szczególna, bo łączyła dwa wydarzenia – pasowanie na ucznia i obchody 140-lecia szkoły. Spotkanie musiało mieć wyjątkową oprawę, dlatego wszyscy zgromadzili się w sali balowej Dworu Czeczów. Na widowni zasiedli zaproszeni goście: dyrektor szkoły p. Ewa Kazberuk, kierownik Dworu Czeczów p. Magdalena Piędel, proboszcz ks. Bogdan Markiewicz, przedstawiciele starszych i młodszych roczników absolwentów szkoły p. Jan Świetlik i p. Anna Biernat oraz oczywiście rodzice, rodzeństwo i dziadkowie bohaterów tego dnia. Wszystkim udzielił się podniosły nastrój, gdy do sali wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Pierwszaki ślubowały w wyjątkowym, jubileuszowym roku 140-lecia szkoły i dlatego pasowania ogromnym kluczem – symbolem otwarcia na wiedzę dokonały dwie osoby pani dyrektor i absolwent p. Jan Świetlik, który naszą szkołę ukończył 51 lat temu. Widać było stremowanie, niektórym myliły się ręce i podawali lewą rękę do przyjmowania gratulacji. Później uczniowie uroczyście ślubowali „zaprzyjaźnić się z książkami, dumą szkoły być, uczyć się, by świat poznawać – ślubujemy dziś”, które przeczytała im młodsza absolwentka szkoły p. Anna Biernat. Młodzi artyści z klas I a i I b z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, wszystko zostało wykonano bezbłędnie i z wielkim zaangażowaniem. Panie wychowawczynie, które przygotowały scenariusz imprezy i potem go przeprowadziły były dumne ze swoich podopiecznych, bo recytacje zostały wykonane wzorowo. Nagrodą dla występujących były brawa gości, które przerywały od czasu do czasu występ. Na koniec pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy ze swoim zdjęciem, będą kiedyś z łezką w oku przyglądać się jak wyglądali w dniu swojego ślubowania. Wszyscy cieszyli się, że nie są już przedszkolakami, a prawdziwymi uczniami. Uświetnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez kochanych Rodziców, którzy bardzo licznie uczestniczyli w święcie swoich dzieciaków. To był wspaniały, historyczny dzień dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. W imieniu wychowawczyń klas pierwszych pp. Marty Biernat i Katarzyny Kerep bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania ślubowania klas pierwszych A.D. 2016. DZIĘKUJEMY!!!

Marta Biernat


Archiwa