• -

WYCIECZKA DO WODOCIĄGÓW KRAKOWSKICH KL. 2A

Category : Aktualności

W dniu 28 października klasa 2 a wybrała się na warsztaty  organizowane przez przedsiębiorstwo Wodociągi Krakowskie, które od lat prowadzą działania, mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych, uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a zwłaszcza z racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów wodnych. Mali goście, którzy opuszczają mury Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, na terenie którego odbywają się warsztaty, posiadają wiedzę w zakresie obiegu wody w przyrodzie, głównych zanieczyszczeń i zagrożeń dla źródeł wody oraz tego, jak należy im zapobiegać. Cotygodniowe zajęcia dla uczniów  klas I-III szkół podstawowych już na stałe wpisały się w kalendarz Wodociągów Krakowskich.

 W ramach warsztatów ekologicznych „AKADEMIA KROPELKI” dzieciom zostały przybliżone w przystępny sposób zagadnienia związane z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. Uczniowie nauczyli się szacunku dla przyrody i zwiększyli świadomość ekologiczną, poznali zagadnienia związane z problematyką uzdatniania wody, a także nauczyli się jak ją szanować i racjonalnie z niej korzystać.

Warsztaty zakładają zdobywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności oraz twórcze ich wykorzystanie w życiu. Uczniowie mieli możliwość wykazania się, biorąc udział w konkursach i grach a także wykonując aktywnie zadania w grupie.

Na zakończenie dzieci dostały drobne upominki oraz soczki. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.

Wychowawca –Renata Tylek


Archiwa