• -

SUKCESY UCZNIÓW KLASY III „C” (WYCH.KATARZYNA PTAK) W KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,KRAKÓW I BIEŻANÓW W CZASACH ŻYCIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE”

Category : Konkursy

Uczniowie klasy III,,c” wzięli udział w konkursie plastycznym ,,Kraków i Bieżanów w czasach życia Marii Skłodowskiej-Curie”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z Radą Rodziców oraz Centrum Kultury Podgórza – Dworem Czeczów.

Konkurs został zorganizowany z okazji 150-lecia urodzin Patronki Szkoły. Był skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie, a jego celem było ,,przybliżenie uczniom życia codziennego w Krakowie i Bieżanowie w czasach życia Patronki Szkoły.”

Prace konkursowe miały mieć format A3 i mogły być wykonane dowolną techniką.

Uczniowie klasy III,,c” na swoich pracach ukazali obiekty architektoniczne, które w latach życia Marii Skłodowskiej-Curie lub nawet wcześniej pojawiły się na terenie Bieżanowa oraz ludność zamieszkującą te okolice w strojach z tamtych czasów, a także pojazdy, które wtedy występowały
i którymi przemieszczali się ludzie.

Trzecioklasiści starali się więc odtworzyć kształt Dworu Czeczów, którego historia sięga XV wieku, a obecny kształt nadano mu w XIX wieku, kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, który istniał w Bieżanowie od 1422 r. , Pomnika na Wzgórzu Kaim upamiętniającego walki prowadzone o wzgórze, pomiędzy armią austro-węgierską, a rosyjską w okresie I wojny światowej w grudniu 1914r.

Innym istotnym elementem, który udało się uczniom klasy III,,c” zobrazować, było powstanie Klubu Sportowego ,,Bieżanowianka” w 1925r. (oficjalna data powstania – wtedy to drużyna piłkarska o tej nazwie po raz pierwszy przystąpiła do rozgrywek w krakowskiej klasie ,,C”).

Dzieci sportretowały przedstawicieli ludności żydowskiej licznie występującej na tych terenach
w okresie życia Marii Skłodowskiej – Curie.

Spośród pojazdów uczniowie narysowali wozy zaprzężone w konie, jak również stare samochody.

Wśród uczniów kasy III,,c”, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym
,,Kraków i Bieżanów w czasach życia Marii Skłodowskiej-Curie” największe uznanie
u jurorów uzyskały prace :

HANI KORZENIOWSKIEJ i NATALII OLEJNICZAK,
które uplasowały się na solidnym III miejscu.

Pozostałe prace uczniów naszej klasy otrzymały tytuł ,,prace wyróżnione”, a ich autorami są:Angelika Klimas, Wiktoria Pushtinkov, Oskar Gawor, Wiktoria Wolny, Mateusz Jamróz, Mikołaj Tomczyk, Kinga Noszczyńska, Wojciech Jarosz, Adrian Kleszcz, Jakub Popek, Wiktoria Gawlik, Natalia Gnela, Igor Gołda, Maria Szecówka.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii naszej najbliższej okolicy.

20170503_174259

Zdjęcie mgr Katarzyna Ptak


Archiwa