• -

WYCIECZKA DO CENTRUM EKOLOGICZNEGO BARYCZ

Category : Aktualności

              W dniu 17 października 2017r. nasze klasy drugie odwiedziły Centrum Ekologiczne Barycz. Jest to kompleks pięciu wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów gospodarowania odpadami komunalnymi . W jego skład wchodzi: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania,  sortownia odpadów segregowanych,  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kompostownia,  instalacja do pozyskiwania i produkcji energii elektrycznej z biogazu . Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz zwiedziliśmy  „Ścieżkę Edukacyjną”, przeznaczoną właśnie dla  najmłodszych dzieci, której zadaniem jest uświadamianie nam jak właściwie postępować z odpadami.  Dzięki temu już wiemy ,jak segregować śmieci i które smoki zjadają papier, metal ,plastik czy szkło ( zobaczcie na zdjęciach). Teraz to wszystko przekażemy rodzicom. Każdy będzie w domu segregował odpady.

Dziękujemy za cenne lekcje ekologii.

                                                                     Drugoklasiści z wychowawcami.

Opracowała: Katarzyna Kerep


Archiwa