• -

APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Category : Aktualności

W dniu 27 IV na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klas czwartych przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Marioli Michalskiej.

Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Zaprezentowano także historię konstytucji, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał dyrektor Bartosz Rutkowski, który w krótkim przemówieniu przybliżył uczniom sens obchodów tego święta.

Wychowawcy klas czwartych


Archiwa