• -

UCZNIOWIE KLASY 2 B LAUREATAMI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

Category : Konkursy

Z okazji obchodzonej w tym roku 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO w Krakowie zaprosiła uczniów zaprosić  klas 0 –3 do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną lub literacką opisującą piękno naszej Ojczyzny.

Celem konkursu było:

-kształtowanie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego,

-poznanie historii Polski oraz piękno polskich krajobrazów,

-rozwijanie i kształtowanie postaw patriotycznych,

-rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień językowych i  plastycznych,

-podejmowanie działalności twórczej, posługiwanie się różnymi środkami wyrazu plastycznego.

Ocenie podlegała pomysłowość,  estetyka  oraz  poprawność  językowa nadesłanych prac plastycznych i literackich.

         Wśród nadesłanych prac jury nagrodziło uczniów klasy 2 b naszej szkoły.

W kategorii literackiej I miejsce otrzymał Filip Sitek za wiersz pt. „Nasza Ojczyzna”,

natomiast w kategorii plastycznej II miejsce zdobył Jakub Rybka.

                            Chłopcom serdecznie gratuluję sukcesu.

 

                                                        Wychowawca Ewa Miłaszewska


Archiwa