• -

KLASA 2 A POZNAJE PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Category : Aktualności

9 czerwca 2019 r. uczniowie podczas lekcji prezentowali samodzielnie przygotowane projekty. Każdy uczeń miał za zadanie przedstawić wylosowane państwo należące do Unii Europejskiej.

Celem tego projektu była:

· popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie,
· poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich,

– położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi,
· kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego
· rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

Podczas prezentacji dzieci przyswajały sobie wiadomości o położeniach krajów na mapie politycznej Europy, symbolach narodowych, stolicach i charakterystycznych zabytkach.
Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w realizacji zaplanowanych zadań, czego efektem 
są m.in. zgromadzone materiały i plansze informacyjne.

Autor : Barbara Pacura


Archiwa