• -

MALI PLASTYCY W KLASIE 1A

Category : Aktualności

Uczniowie klasy 1a w pierwszym semestrze brali udział w 20 konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Były to przede wszystkim konkursy plastyczne. Dzieci brały też udział w konkursie wiedzy, recytatorskim, fotograficznym oraz Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Otrzymali 42 nagrody (w tym 13 pierwszych miejsc, 8 drugich, 4 trzecie, pozostałe to wyróżnienia i nagrody).

Swoje prace plastyczne uczniowie wykonywali na zajęciach koła plastycznego prowadzonego przez p. Renatę Tylek.

Celem zajęć plastycznych jest:

  • Zapewnienie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, uzdolnień, rozwoju osobowości, umiejętności i zdolności twórczych.
  • Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.

Na zajęciach plastycznych dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, potrafi dobierać narzędzia i materiały potrzebne do realizacji projektu, wykazuje inicjatywę. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą prezentują swoje prace. Promocja i odpowiednia ekspozycja prac jest bardzo istotna, ponieważ:

-dowartościowuje autorów prac

-mobilizuje do twórczego działania

-jest uwieńczeniem długotrwałego działania.

Zajęcia pozalekcyjne mają pobudzać kreatywność uczniów, odkrywać przyjemność tworzenia. Pomagają też odpowiedniej promocji prac. Udział w konkursach jest bardzo mobilizujący do twórczego działania i dowartościowuje autorów.

A oto tylko niektóre wspaniałe prace plastyczne wykonane przez uczniów klasy 1a

Opracowanie i zdjęcia: Renata Tylek


Archiwa