• -

POTRAFIMY UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY!!!

Category : Aktualności

W marcu uczniowie klasy pierwszej „a” poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji w naszej szkole Programu „Bezpieczna szkoła”.  Warsztaty przeprowadziły panie: Magdalena Gawin i Katarzyna Ptak.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz z wielkim zaangażowaniem i przejęciem odgrywali scenki dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.  Każdy uczeń znalazł się w roli zarówno poszkodowanego jak i ratującego życie.  Dzieci dowiedziały się, że miejsce wypadku, poszkodowanego i siebie należy zabezpieczyć, jak należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny- ocenić jego stan, wezwać karetkę pogotowia –  jak rozmawiać z dyżurnym przyjmującym zgłoszenie, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej-bocznej ustalonej, a nawet wykonać sztuczne oddychanie z masażem serca- czyli wykonać resuscytację.

W ramach realizacji Programu „Bezpieczna szkoła” odbywały się ciekawe zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy, na których uczniowie  utrwalali zasady kodeksu klasowego, uczyli się różnych sposobów zachowań w sytuacjach trudnych i nowych, dowiedzieli się co należy robić, aby być bezpiecznym w szkole, w domu i w środowisku oraz jak pomagać innym np. niepełnosprawnym.  Nauczyli się również jak być asertywnym oraz jak nawiązywać pozytywne relacje, jak chronić się przed zagrożeniem ze strony dorosłych jak i rówieśników, oraz o szkodliwości używek i dopalaczy dla zdrowia.

Warsztaty i zajęcia były bardzo przydatne, dostarczyły dzieciom wiele cennych informacji oraz pozwoliły w praktyce wykorzystać  posiadaną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy!

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może być przydatna w każdej chwili naszego życia. Ważne, aby od małego uczyć dzieci jak należy się zachować, gdy ktoś potrzebuje pomocy, aby nie stać biernie z boku lecz działać, bo tym sposobem możemy uratować komuś życie!

Opracowała wychowawczyni klasy 1a –Renata Tylek


Archiwa