• -

KONKURS „ZUCH”

Category : Bez kategorii

W dniach 19 i 20 marca 2012 roku zostały przeprowadzone ogólnopolskie konkursy „Zuch ” dla uczniów klas I – III przygotowane przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Jeden konkurs był z języka angielskiego ,który sprawdzał znajomość słownictwa i podstawowe zwroty , zaś drugi dotyczył edukacji wczesnoszkolnej i uwzględniał elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej. Treść sprawdzianów był opracowany w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonalił przy tym zdolności grafomotoryczne . W konkursie z języka angielskiego uczestniczyli tylko trzej  uczniowie z klas III, a w konkursie z edukacji wczesnoszkolnej brało udział 15 uczniów . Uczniowie z naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą i zostali sklasyfikowani następująco :

JĘZYK ANGIELSKI :
Jakub Godula – kl. III a, opiekun Agata Zakrzewska      DYPLOM UZNANIA
Jakub Sado – kl. III b ,  opiekun Agata Zakrzewska       DYPLOM UZNANIA
Bartłomiej Król – kl. III b , opiekun Agata Zakrzewska    DYPLOM UZNANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA :
Jakub Groblicki – kl. I a , wych . Renata Tylek          DYPLOM LAUREATA
Nikola Dąbrowska – kl. I a, wych. Renata Tylek        DYPLOM UZNANIA
Aleksandra Michalik  – kl. I a , wych . Renata Tylek  DYPLOM UZNANIA
Adrian Wołek –  kl.I a , wych. Renata Tylek              DYPLM UZNANIA
Oliwia Szewczyk – kl. I b , wych. Ewa Miłaszewska  DYPLOM LAUREATA
Bartosz Godula – kl. I b , wych. Ewa Miłaszewska    DYPLOM LAUREATA
Mateusz Sopel – kl. I b , wych. Ewa Miłaszewska     DYPLOM LAUREATA
Oliwia Prażmowska – kl. I b , wych. Ewa Miłaszewska   DYPLOM UZNANIA
Jakub Basista – kl. I b , wych. Ewa Miłaszewska           DYPLOM UZNANIA
Kacper Chachlowski – kl. II b , wych. Marta Biernat        DYPLOM UZNANIA
Filip Gastoł – kl. II b , wych. Marta Biernat                     DYPLOM UZNANIA
Patrycja Pałka – kl. II b , wych. Marta Biernat                 DYPLOM UZNANIA
Jakub Godula – kl. III a , wych. Katarzyna Ptak              DYPLOM UZNANIA
Stanisław Hajduk – kl. III b , wych. Jadwiga Puto            DYPLOM LAUREATA
Bartłomiej Król – kl. III b , wych. Jadwiga Puto                DYPLOM UZNANIA

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników , a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Zuch” skierowanego do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

KOORDYNATOR KONKURSU : JADWIGA PUTO


Archiwa