• -

,, ZIELONA SZKOŁA KLAS TRZECICH 2012 ‘’

Category : Aktualności

Klasy : III ,, a ‘’ i III ,, b ‘’ przebywały na zielonej szkole

w Domu Wczasów Dziecięcych

w Jodłówce Tuchowskiej w terminie 16.04.2012r.-20.04.2012r.

Atrakcje , w których uczestniczyli uczniowie :

DZIEŃ PIERWSZY

Poniedziałek 16.04.2012r.

Zajęcia psychoedukacyjne : Poznajemy się lepiej – warsztaty integracyjne.

Edukacja plastyczna : Wykonanie dekoracji turnusowych.

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe. Karaoke .

DZIEŃ DRUGI

Wtorek 17.04.2012r.

Zajęcia turystyczno-krajoznawcze :Piesza wycieczka na Brzankę i do bacówki.

Edukacja ekologiczna : Park krajobrazowy Pasma Brzanki. Porosty wskaźnikiem czystości powietrza.

Edukacja regionalna :Partyzanci na Ratówkach w czasie II wojny światowej.

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: Zabawa taneczna.

DZIEŃ TRZECI

Środa 18.04.2012r.

Zajęcia turystyczno-krajoznawcze : Autokarowa wycieczka do  Kąśnej Dolnej i Ciężkowic. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne: Turniej piłkarzyków ręcznych.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne : Ćwiczenia korekcyjne na siłowni.

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe : Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy i prezentacją grup.

DZIEŃ CZWARTY

Czwartek 19.04.2012r.

Zajęcia turystyczno-krajoznawcze : Wycieczka do kapliczki słupowej z XVI wieku.

Edukacja regionalna :Historia kapliczki słupowej z XVI wieku i legendy z nią związane.

 Edukacja ekologiczna :Osobliwości przyrodnicze na terenie wsi.

Zajęcia kulturalno-rozrywkowe : Wybory najsympatyczniejszych turnusu. Uroczyste zakończenie turnusu. Rozdanie dyplomów.

DZIEŃ PIĄTY

Piątek 20.04.2012r.

 Wyjazd do Krakowa zaraz po…obiedzie.

 Zajęcia lekcyjne odbywały się codziennie w salach udostępnionych przez DWD i w pobliskiej szkole.

mgr Katarzyna Ptak


Archiwa