• -

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2012

Category : Bez kategorii

(Badanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych)

 22 maja 2012r. klasy : III ,, a ‘’ i  III ,, b ‘’ wzięły udział w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów(http://www.obut.edu.pl/kategoria/aktualnoci).

Uczniowie rozwiązywali ,, Test z języka polskiego ‘’: P1 lub P2  i ,, Test z matematyki ‘’: M1 lub M2 .

Mogli pracować w warunkach standardowych bądź niestandardowych ( np. wydłużenie czasu na wykonanie zadań ).

W warunkach standardowych mieli 40 min na rozwiązanie każdego z testów , a 5min trwały sprawy organizacyjne(odczytanie listu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do uczniów , rozdanie uczniom zestawów zadań , odczytanie instrukcji znajdującej się na pierwszej stronie ).

 Pomiędzy wykonywaniem zadań testowych z języka polskiego i matematyki dzieci miały 15 min przerwy( opuściły salę w której odbywało się badanie).

Już 23 maja 2012r. na stronie www.obut.edu.pl zostały zamieszczone zestawy zadań i zasady punktowania rozwiązań (http://www.obut.edu.pl/artykul/zestawy_zadan_obut_2012).

 Do 30 maja 2012r.nauczyciele i dyrekcja otrzymają informację zwrotną o wynikach punktowych uczniów danej klasy.

 18 czerwca 2012r.nauczyciele i dyrekcja będą mogli zapoznać się z wynikiem szkoły .   W tym dniu na stronie www.obut.edu.pl pojawi się również raport ogólnopolski z badania.

 Opracowała : mgr Katarzyna Ptak


Archiwa