• -

SPOTKANIE Z PSZCZELARZEM KLAS TRZECICH 23.05.2012R. W ,, DWORZE CZECZÓW ‘’

Category : Aktualności

Klasy : III ,, a ‘’ i III ,, b ‘’ w środę – 23.05.2012r. uczestniczyły w zajęciach : ,, Spotkanie z pszczelarzem ‘’ w ramach ,, Projektu edukacyjnego ‘’ realizowanego przez pana Andrzeja Ożóga (http://www.poznajpszczoly.edu.pl/page1.php ).

Celami ogólnymi  zajęć , było :

●         zapoznanie z życiem pszczół

●         poznanie pracy pszczelarza

●         zapoznanie z wyglądem pszczół

●         bezpieczeństwo w kontakcie z pszczołami

●         poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka

●         poznanie właściwości odżywczych miodu

Dzieci podczas zajęć miały możliwość :

●         zobaczyć jak wygląda strój pszczelarza

●         dowiedzieć się na czym polega praca pszczelarza

●         obejrzeć jak wygląda ul w środku

●         obejrzeć sprzęt potrzebny w pracy pszczelarza (dłuto, podkurzacz, miotełka)

●         obejrzeć preparaty owadów w powiększeniu cyfrowym

●         przymierzyć strój pszczelarski

●         skosztować miodu.

 Pan Andrzej Ożóg zajmuje się pszczołami hobbystycznie . Pasję swoją przejął po przodkach . O życiu pszczół opowiadał dzieciom z wielkim entuzjazmem i w sposób niezwykle zajmujący . Dzieci w wielkim skupieniu i z ogromną uwagą słuchały opowiadania pszczelarza i oglądały prezentowane przez niego przedmioty i owady.

 Klasy Trzecie wraz z wychowawczyniami dziękują Panu Andrzejowi za wspaniałe zajęcia z edukacji przyrodniczej oraz Pani Madzi z ,, Dworu Czeczów ‘’ za zorganizowanie tego spotkania !!!

Opracowanie : mgr Katarzyna Ptak
( na podstawie ,, Scenariusza zajęć ‘’ :
„Spotkanie z pszczelarzem”
Pszczoła jako bioindykator środowiska naturalnego
z http://www.poznajpszczoly.edu.pl/page2.php )

Archiwa