• -

KONKURS „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA”

Category : Konkursy

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

zaprosiło dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krakowa i powiatu krakowskiego do konkursu pt. „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA”

Celem konkursu było :

  • zainteresowanie Krakowem jako miastem o wyjątkowym dziedzictwie kulturowym
  • rozwijanie zamiłowania do kultury własnego regionu i poczucie więzi  z regionem
  • stworzenie możliwości udziału szerokiego grona dzieci i młodzieży uzdolnionej i utalentowanej plastycznie w prezentacji walorów naszego miasta

Tematem prac był Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace miały nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale także postaci związanych z naszym miastem (legendarnych, historycznych, współczesnych). Nagradzane były najciekawsze pomysły!

Na konkurs nadesłano blisko 500 prac. Jury wybrało 71 dzieł. To najciekawsze prace wybrane w czterech kategoriach wiekowych i nagrodzone podczas imprezy finałowej, której towarzyszyło otwarcie wystawy.

Uczniowie klasy 2a wzięli udział w tym konkursie. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Litwin.

Centrum Młodzieży nadal będzie promować zdolnych uczniów i pomagać im w osiąganiu sukcesów ku radości ich samych, nauczycieli i rodziców.

Laureatce konkursu Oli serdecznie gratulujemy!!!

Opracowanie artykułu Renata Tylek- wychowawca klasy 2a


Archiwa