• -

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MASKI I FIGURKI AFRYKAŃSKIE”

Category : Konkursy

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 5 zaprosił dzieci i młodzież w wieku 7-21 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „MASKI I FIGURKI AFRYKAŃSKIE”. Prace, które miały wziąć udział w tym przedsięwzięciu to mogły być wyłącznie autorskie projekty inspirowane sztuką i kulturą afrykańską. Uczniowie klasy III b wykonali figurki afrykańskich kobiet wzorując się na paniach jesieni, które tworzyli w czasie zajęć plastycznych w klasie. Dodatkową inspiracją były też warsztaty plastyczne o Etiopii, w których uczestniczyli kilka tygodni wcześniej.

Uczestnicy mogli wykonać: rysunki, ceramikę, prace przestrzenne, maski i figurki. W obradach jury wzięli udział Afrykańczycy mieszkający w Polsce oraz zawodowi artyści plastycy. Na konkurs napłynęło blisko 1300 prac z całej Polski. Dlatego ogromnym sukcesem jest zajęcie II miejsca przez Filipa Gastoła !!! Kwalifikacje do wystawy otrzymał Dominik Matanyj.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


Archiwa