• 0

Święto patronki szkoły

Dnia 27 listopada 2009 r. obchodziliśmy uroczyście Święto Patronki Szkoły. W ramach obchodów święta odbył się apel, który miał na celu przybliżyć uczniom postać Marii Skłodowskiej-Curie. Spektakl, przygotowany przez młodych aktorów uczęszczających na zajęcia koła teatralnego, składał się z trzech scen. Pierwsza ukazała widzom naszą wielką rodaczkę u progu kariery naukowej, gdy pracowała jeszcze wspólnie z mężem; druga – poprzez komentarze mieszkańców Paryża – ukazywała ją u szczytu kariery; natomiast ostatnia dotyczyła ostatnich lat życia Skłodowskiej, z nostalgią wspominającej Ojczyznę.
Uczniowie z pewnością zauważyli, że szlachetna postawa Marii Skłodowskiej-Curie przez całe życie pozostała niezachwiana i nie uległa zmianie ani na skutek przykrych doświadczeń, ani sukcesów. Z tego względu, zgodnie ze słowami hymnu szkoły, wciąż i nieustannie „z naszej patronki przykład bierzemy”.
Po zakończeniu spektaklu nastąpiło rozwiązanie konkursu „Szkoła naszymi oczętami”, przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. Celem konkursu było ukazanie szkoły takiej, jaką na co dzień widzą ją uczniowie, którzy na godzinę przez apelem przygotowali plakaty, przedstawiające szkołę w dwóch ujęciach – dzisiaj i w przyszłości.
Uroczystym zwieńczeniem obchodów Święto Patronki Szkoły była warta honorowa pocztu sztandarowego oraz przemarsz klas pod portretem Marii Skłodowskiej-Curie.

mgr Barbara Faron
foto: Karol Kostrzewa kl. 5b


Archiwa