• 0

Program „DIAMENT”

Category : Z życia szkoły

Szkoła przystąpiła do realizacji programu pracy z uczniem zdolnym „Diament”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.
www.diament.edu.pl


Archiwa