• -

KONKURS „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ”

Category : Konkursy

Dom Kultury „Podgórze” już po raz IX zorganizował konkurs wiedzy „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Udział Uczniów Naszej Szkoły w tym konkursie stał się już tradycją, jak również to, że najliczniejszą grupę reprezentantów tworzą Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, tj. klas I-III. W tym roku Szkołę Podstawową nr 124 w Krakowie reprezentowało 30 Uczniów, z klas I-III -23 osoby oraz 7 osób z klas IV.

            22 października Nasi Uczniowie rozwiązywali testy obejmujące ogólną wiedzę na temat znajomości faktów z życia Karola Wojtyły, przebiegu pontyfikatu oraz twórczości papieża Jana Pawła II. Testy były dostosowane do poziomu edukacyjnego uczestniczących w konkursie Uczniów.

Wyniki konkursu ogłoszone 9 listopada, zostały podzielone na kategorie: klasy I, klasy II-III, klasy IV-VI oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

16 naszych Reprezentantów zostało laureatami. 14 listopada w Kinoteatrze Wrzos zostały wręczone dyplomy oraz nagrody.

Oto lista naszych Reprezentantów i Laureatów konkursu wiedzy o „Janie Pawle II – Naszym Papieżu”

Klasy I:

Julia Wadas – I a – I miejsce

Filip Polowiec – I a – II miejsce

Zofia Okarmus – I a – III miejsce

Jakub Klejdysz – I a – III miejsce

Natalia Wincencik – I a – III miejsce

Zuzanna Najder – I b – III miejsce

Aleksandra Pawlik – I a – III miejsce

Błażej Wołek – I b – wyróżnienie

Urszula Gutmajer – I a – wyróżnienie

Oliwia Gaździk – I a – wyróżnienie

 Klasy II-III:

Joanna Kotarba – III b – wyróżnienie

Nikola Dąbrowska – III a – wyróżnienie

Marta Surlas – II a – wyróżnienie

Aleksandra Michalik – III a – wyróżnienie

Natalia Wadas – II b – wyróżnienie

Kuba Donatowicz – III b – wyróżnienie

Wszystkim Reprezentantom Naszej Szkoły

dziękujemy, gratulujemy i życzymy powodzenia

w kolejnych edycjach konkursu „Jan Paweł II – Nasz Papież”!!!

Tekst: Ewelina Wiktor

Zdjęcia: Iwona Surlas


Archiwa