• -

WIECZORNICA Z OKAZJI 95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W DK DWÓR CZECZÓW

Category : Aktualności

11 listopada 1918r. jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Przez 123 lata Polacy dążyli do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości.
Niepodległość wywalczyli sobie  Polacy sami, wykorzystując sprzyjające okoliczności historyczne.
Każde pokolenie składało ofiary z krwi, walcząc w powstaniach przeciwko zaborcom. Wszystkie te powstania kończyły się klęską, bowiem zaborcy wspólnie walczyli przeciwko Polakom. Ten trudny okres przetrwali Polacy także dzięki poezji i pieśni, które ukazywały rozpacz pokonanych, ale też budziły wiarę w przyszłe zwycięstwo.
            W środę 13 listopada 2013r.odbyła się w galerii DK Dwór Czeczów wieczornica z okazji Święta Niepodległości, której towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Zaprezentowane obrazy i portrety  pochodziły z  prywatnych zbiorów państwa Gaworów, a część z Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie przy ul. Oleandry.
            W spotkaniu uczestniczyli goście honorowi: komendant naczelny Związku Legionistów Polskich, przewodniczący Rady Muzeum Czynu Niepodległościowego, kapitan Krystian A. Waksmundzki i Zofia Korczyńska z-ca komendanta naczelnego Związku Legionistów Polskich, dyrektor Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie ul. Oleandry oraz uczniowie SP124, rodzice i członkowie Koła Seniorów. Goście przedstawili zgromadzonym krótką historię Legionów oraz okoliczności powstania i funkcjonowania muzeum.
            W części artystycznej wystąpili uczniowie SP 124: Maja Trzebunia (kl.4a) zaprezentowała wiersz „ Opowiedz nam, Ojczyzno” , Gabrysia Helizanowicz i Natalia Szymańska (kl.4a) zaśpiewały „ O mój rozmarynie”, a Oliwia Matoga (kl.5b) „ Piechotę”, Wiktoria Zalewska (kl.5a) przedstawiła wiersz „ Ułani”, w nastrój powagi i zadumy wprowadziła wszystkich uczennica gimnazjum Zuzanna Godula ( absolwentka SP124) recytując „ Rotę”.  Karol Sikora (kl.5b) zaśpiewał dwie  pieśni: „Legiony” oraz  „Hej, hej ułani” z towarzyszeniem zespołu „ Bieżanowskie Trubadurki” ( Koło Seniorów), który  zaprezentował także kilka innych pieśni legionowych.
            W czasie spotkania można było nabyć książki dotyczące życia i działalności J. Piłsudskiego oraz czynu niepodległościowego, m.in. folder ze zdjęciami z pogrzebu Marszałka Piłsudskiego.
Gospodarzem uroczystości była pomysłodawczyni i komisarz wystawy pani Bożena Gawor.
 Dla zgromadzonych, szczególnie uczniów,  była to ważna lekcja  patriotyzmu i historii.

Lidia Salawa


Archiwa