• -

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZUCH W NASZEJ SZKOLE!

Category : Bez kategorii

Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie było organizatorem ogólnopolskiego konkursu Zuch dla uczniów klas I – III oraz konkursu Zuch z języka angielskiego dla klas I – III. Z naszej szkoły w obu konkursach wzięło udział łącznie 58 uczniów. Test sprawdzający wiedzę z edukacji polonistycznej , matematycznej i społeczno – przyrodniczej napisało : 15 uczniów z klas II i 15 uczniów z klas III. Test sprawdzający znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów z języka angielskiego pisało: 4 uczniów z klas I, 7 uczniów z klas II oraz 18 uczniów z klas III.

Sprawdziany konkursowe dla klas I , II, III składały się z 21 pytań , waga poszczególnych pytań była jednakowa i wynosiła 10 punktów. Uczeń więc za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów.

Wyniki konkursu Zuch przedstawiają się następująco :

DYPLOM LAUREATA otrzymali uczniowie z klasy II a ( podopieczni p. Jadwigi Puto ):

8 miejsce zdobyła MARTA HRECZAŃSKA uzyskując 195 punktów ,

11 miejsce zdobyła MARTA SURLAS uzyskując 190 punktów,

11 miejsce zdobyła OLIWIA SOBAŚ uzyskując 190 punktów

12 miejsce zdobył MICHAŁ FRONTCZAK uzyskując 187 punktów.

Pozostali uczniowie otrzymali DYPLOMY UZNANIA.

W konkursie Zuch z języka angielskiego żaden z uczniów SP Nr 124 w Krakowie nie otrzymał Dyplomu Laureata, wszyscy uczestnicy otrzymali DYPLOMY UZNANIA.

Pragnę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych sukcesów i życzyć wiele satysfakcji ze zdobytych dyplomów i nagród.

Zapraszam ponownie za rok do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego konkursu.

Szkolny koordynator konkursu : Jadwiga Puto


Archiwa