INFORMACJA

Z powodu remontu 15.07.2021 sekretariat będzie czynny od 9-13 w sali 3,
a w piątek 16.07.2021 będzie nieczynny. 

Dyrekcja


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ 25 CZERWCA 2021 R. WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU;

KLASY I – III

Rozdanie świadectw dla klas I-III odbędzie się w budynku przy ul. Sucharskiego w określonym porządku:

8.00 – 1a, 1b,

9.00 – 1c, 2a, 3a, 3d(w budynku przy ul. Weigla)

10.00 – 2b, 2c, 2d,

11.00 – 3b, 3c

Każdy wychowawca odbierze punktualnie o wyznaczonej godzinie swoich uczniów od rodziców przy wejściu do szkoły.

Następnie wychowawca ze swoją klasą uda się do swojej sali, w której nastąpi oddanie podręczników oraz rozdanie świadectw i ewentualnych nagród.

Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadzi uczniów o wyznaczonej porze na zewnątrz szkoły i przekaże ich rodzicom.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Będzie możliwość odbioru świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły od 28.06 do 31.08.2021 w godz. 9.00-13.00.

KLASY IV – VIII

8.00 – 9.00

8a – sala 5 – wchodzi wejściem głównym

8b – sala 8 – wchodzi wejściem bocznym

8.20 – 9.20

7a – sala 6 – wchodzi wejściem głównym

7c – sala 10 – wchodzi wejściem bocznym

8.40 – 9.40

7b – sala 3 – wchodzi wejściem główne

5b – sala 4 – wchodzi wejściem bocznym

9.00 – 10.00

6a – sala 2 – wchodzi wejściem głównym

4a – sala 1 – wchodzi wejściem bocznym

9.20– 10.20

6b – sala 7 – wchodzi wejściem głównym

4c – sala 9 – wchodzi wejściem bocznym

9.40 – 10.40

4b – sala 8 – wchodzi wejściem bocznym

5a – sala 5 – wchodzi wejściem głównym

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Przypominamy, że w zakończeniu roku szkolnego biorą udział wyłącznie sami uczniowie.

Będzie możliwość odbioru świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły, od 28.06- 31.08.2021, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

DyrekcjaDZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE


LECZENIE STOMATOLOGICZNE


INFORMACJA O ZAPISACH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szanowni Państwo!

Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli ,,Karty zapisu do świetlicy’’ – zostały wstępnie przyjęte do świetlicy szkolnej.

Przypominamy, że ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy w ciągu 7 dni.

Dzieci, które będą wracały do domu autobusem szkolnym, muszą dostarczyć taką informację od Rodziców na piśmie – do świetlicy szkolnej. Informacja musi być podpisana przez Rodzica lub opiekuna prawnego.

                                                                  Wychowawcy świetlicy


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZAPISÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020-2021

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – INFORMACJA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1 września 2020 r. (we wtorek) według następującego harmonogramu:

Klasy 1-3

Klasa 1a 10.00-11.00 sala gimnastyczna w budynku przy ul.Weigla 2

Klasa 1b 11.10-12.10 sala gimnastyczna w budynku przy ul.Weigla 2

Klasa 1c 12.20-13.20 sala gimnastyczna w budynku przy ul.Weigla 2

Klasa 2a 8.00-8.45 sala 6 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 2b 8.15-9.00 sala 9 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 2c 8.30-9.15 sala 8 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 2d 9.30-10.15 sala 5 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3a 9.45-10.30 sala 9 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3b 10.00-10.45 sala 6 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3c 11.00-11.45 sala 8 przy ul. Sucharskiego 38

Klasa 3d 9.00-9.45 sala w budynku przy ul.Weigla 2        

Wszyscy uczniowie klas młodszych przynoszą w tym dniu plecak na podręczniki.

Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą z rodzicami/opiekunami według zasady 1 uczeń/ 1 rodzic lub opiekun. Rodziców/opiekunów obowiązuje na terenie szkoły dezynfekcja rąk oraz zakrycie nosa i ust.

Pozostali uczniowie wchodzą do budynku z wychowawcą.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Klasy 4-8 (ul. Weigla)
Wszyscy uczniowie przynoszą w tym dniu plecaki na podręczniki. Zwracamy się z prośbą aby każdy uczeń posiadał maseczkę. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
8.00 – 8.45
8a – sala gimnastyczna – wchodzi wejściem głównym
6a sala 2 – wchodzi wejściem ewakuacyjnym

8.05 – 8.50

7a – sala 6 – wchodzi wejściem głównym
7c – sala 10 – wchodzi wejściem ewakuacyjnym
9.00 – 9.45
8b – sala gimnastyczna – wchodzi wejściem głównym
6b – sala 8 – wchodzi wejściem ewakuacyjnym

9.05 – 9.50
5a – sala 5 – wchodzi wejściem głównym
7b – sala 3 wchodzi wejściem ewakuacyjnym

9.30 – 10.15
4c – sala 9 – wchodzi wejściem ewakuacyjnym
5b – sala 4 wchodzi wejściem głównym

9.45 – 10.30
4b – sala 2 – wchodzi wejściem głównym
4a – sala 1 – wchodzi wejściem ewakuacyjnym

Dyrekcja szkoły

Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty:

Organizacja opieki w placówce – zasady przebywania na terenie szkoły dzieci.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 14.05.2020r.

Uwaga!

Komunikat dla szkół podstawowych.

Z uwagi na stan epidemii, w tym roku szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kraków oraz szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy, które przystąpiły do systemu rekrutacji Omikron nie wydają haseł dostępowych dla swoich absolwentów. Absolwenci szkół podstawowych podczas rejestracji wniosku osobiście będą tworzyć hasło do konta.

Dyrekcja

Rekrutacja do szkół średnich – informacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 11 maja 2020 r. na stronie:  

https://liblink.pl/6zrwhswQZK

Na podanej stronie internetowej można zapoznać się z ofertą rekrutacyjną, korzystając z wyszukiwarki pozwalającej na znalezienie szkoły określonego typu, w określonej dzielnicy, wg. typu grupy rekrutacyjnej (ogólnodostępna, integracyjna, terapeutyczna, sportowa, dwujęzyczna), kształcącej w określonym zawodzie.

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są także na stronach www:

https://liblink.pl/WRNWquGTpN

https://liblink.pl/B0Lc0UPEut

https://liblink.pl/OysntDu3Oy

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna:   11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

DYREKCJA

Szanowni Państwo,

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Pozdrawiamy serdecznie

Dyrekcja szkoły

Szanowni Państwo,

w związku z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 16.03.2020r. na dwa tygodnie zostają całkowicie zamknięte wszystkie placówki szkolno- przedszkolne w kraju.

Od jutra tj. 12.03.2020r. zawieszone zostają już zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. W sytuacji nadzwyczajnej, jeśli rodzic dziecka z klas 0- 3 nie jest w stanie w czwartek i piątek zapewnić dziecku opieki, może zgłosić taką potrzebę dziś do godziny 14:00 poprzez dziennik elektroniczny na konto wicedyrektora szkoły. Prosimy o zgłaszanie naprawdę wyjątkowych przypadków.

Odwołane zostają również jutrzejsze konsultacje z rodzicami.

Prosimy o śledzenie informacji prasowych. Jeżeli szkoła otrzyma jakieś nowe informację, będziemy je przekazywać Państwu na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja szkoły

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet stomatologiczny, z którego mogą korzystać uczniowie:

Specjal Dent Markowicz w Szkole Podstawowej nr 61 ul. Wacława Popławskiego 17 godziny przyjęć: Wtorek 8:30 – 13:30, Środa 8:30 – 13:30, Czwartek 8:30 – 13:30, Piątek 8:30 – 13:30.

 

DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty szkoły nie odbędzie się w tym roku z powodu epidemii koronawirusa.

Dyrekcja

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  2 WRZEŚNIA 2019R.:

 

DLA KLAS V – VIII

GODZ. 8.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 9.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2.

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

I ROZDANIE PODRĘCZNIKÓW (PROSIMY O ZABRANIE PLECAKÓW).

DLA KLAS 0 – IV

GODZ. 9.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 10.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ
W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI (KLASA 3A – BIBLIOTEKA, 3B  I 3C- DWÓR CZECZÓW) I ROZDANIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I-IV (PROSIMY O ZABRANIE PLECAKÓW).

Dyrekcja

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

18.06.2019( wtorek)
Apel podsumowujący klas 0-3 godz. 9:00
klas 4-7 godz.11:00

19.06.2019(środa)
klasy 0-3
Msza św godz. 8:00
rozdanie świadectw godz. 9:00

klasy 4-8
Msza św. godz. 9:00
rozdanie świadectw godz. 10:00

KOMUNIKAT /11.06.2019r.

Szanowni państwo,
ze względu na  upały i  duże nasłonecznienie sal  lekcyjnych, a także  niską frekwencją uczniów spowodowaną wysoką temperaturą, na prośbę rodziców od jutra tj. 12.06.2019r. do 14.06.2019r. lekcje zostaną skrócone do 30 minut.
Poniżej przedstawiam harmonogram godzin lekcyjnych wraz z przerwami:
1.8:00- 8:30
2.8:35- 9:05
3.9:10- 9:40
4.9:45- 10:15
5.10:20- 10:50
6.11:10 – 11:40
7.11:45- 12:15
8.12:20 – 12:50
9.12:55 – 13:25
Przerwa obiadowa będzie o godzinie 10:50- 11:10.

Zwracamy się  także z prośbą do rodziców klas młodszych, by w miarę możliwości odbierali dzieci ze świetlicy po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Po trwających wcześniej opadach deszczu i zalaniu terenów zielonych koło szkoły, borykamy się z problemem dużej ilości komarów i kleszczy. Dla bezpieczeństwa dzieci, Panie ze świetlicy oraz nauczyciele uczący w klasach  przy ul. Sucharskiego nie wychodzą z dziećmi na zewnątrz.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Łapczyńska
wicedyrektor szkoły

INFORMACJA /07.06.2019/

DYREKCJA SP124 I GRONO PEDAGOGICZNE ZAPRASZA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH W 2019/2020 EDUKACJĘ SZKOLNĄ (KLASY 0 I 1), NA ZEBRANIE W DNIU 14.06.2019 R. (PIĄTEK) O GODZ. 17.30 DO BUDYNKU PRZY ULICY WEIGLA 2 (SALA GIMNASTYCZNA).

                                                                                  DYREKCJA

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 7-10 KWIETNIA 2019 R.

INFORMACJA /07.03.2019/

DYREKCJA SP124 I GRONO PEDAGOGICZNE ZAPRASZA OSOBY ZAINTERESOWANE NASZĄ SZKOŁĄ NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE PRZY UL. SUCHARSKIEGO 38 W DNIU 21.03.2019 R. W GODZ. 17.00 – 19.00. SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I ZERÓWKI,

ZAPRASZAMY

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  3 WRZEŚNIA 2018R.:

DLA KLAS 0 – III

GODZ. 8.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 9.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2.

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘIU NASTĄPI SPOTKANIE
W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

DLA KLAS IV – VIII

GODZ. 9.15 – MSZA ŚWIĘTA

GODZ. 10.00 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ
W BUDYNKU SZKOŁY UL.WEIGLA 2

PO UROCZYSTYM ROZPOCZĘCIU NASTĄPI SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI

Dyrekcja

INFORMACJA /21.06.2018/

Sekretariat w okresie wakacyjnym będzie czynny w godzinach 9 – 13.

Dyrekcja

INFORMACJA /20.06.2018/

22 czerwca 2018 r. (piątek)

KLASY 0-3
8.15-ok. 10.00 – Msza św. (msza trwa niecałą godzinę), po mszy przejście klas z wychowawcami do budynku szkoły przy ul. Weigla 2, gdzie nastąpi wręczenie świadectw.
W tym dniu nie ma obiadów i świetlicy.

KLASY 4-7
9.15-ok. 11.15 – Msza św. (msza trwa niecałą godzinę), po mszy uczniowie przechodzą do swoich klas w budynku szkoły przy ul. Weigla 2, gdzie nastąpi wręczenie świadectw

DYREKCJA


Archiwa